Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Het vaststellen van Beleidsregels als Subsidieregeling als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Subsidie Verordening Zaanstad 2014
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Het vaststellen van Beleidsregels als Subsidieregeling als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Subsidie Verordening Zaanstad 2014

Het vaststellen van Beleidsregels als Subsidieregeling als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Subsidie Verordening Zaanstad 2014

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in de B&W-vergadering d.d. 13 mei 2014 het besluit genomen (BBV: 2014/105469) om de volgende beleidsregels met terugwerkende kracht tot 15 februari 2014 vast te stellen als subsidieregeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Zaanstad 2014:

 • -

  de subsidieregeling activiteiten cultuurparticipatie Zaanstad

 • -

  de subsidieregeling amateurkunst Zaanstad

 • -

  de subsidieregeling culturele activiteiten Zaanstad

 • -

  de subsidieregeling Evenementen Zaanstad

 • -

  de subsidieregeling Instandhouding Erfgoed 2012

 • -

  de subsidieregeling Jongerenvoucher Zaanstad 2014

 • -

  de subsidieregeling Scholingsvoucher Zaanstad 2014

 • -

  de stimuleringsregeling Toekomstbestendige Ondernemingen en Instellingen Zaanstad 2013-2014

 • -

  de beleidsregels subsidie geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen

 • -

  de beleidsregels subsidieverlening voor de aanschaf en aanleg semi -openbare oplaadpunten voor elektrisch vervoer

 • -

  de beleidsregels vrijwilligersactiviteiten en herdenkingsactiviteiten gemeente Zaanstad

 • -

  hoofdstuk 10 van de beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen Zaanstad 2013 betreffende de Loonkostensubsidie ZaanBaan.