Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijsbesluit hondenverbodsgebieden en uitrenplaatsen (2:57 APV)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit hondenverbodsgebieden en uitrenplaatsen (2:57 APV)

Onderstaande betreft besluiten genomen in B&W vergaderingen dd. 27-09-2011 (BBV 2011/226496), 25-11-2014 (BBV 2014/144837) en 15-11-2016 (BBV 2016/235638):

 • 1.

  Op grond van artikel 2:57, lid 1, onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad, aan te wijzen de plaatsen in de Zaanse wijken: Assendelft-Noord, Assendelft-Zuid, Krommenie-Oost, Krommenie-West, Kogerveld, Nieuw West, Oude Haven, Oud Koog aan de Zaan, Oud-Zaandijk, Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg, Rosmolenwijk, Rooswijk, Westerkoog, Westzaan, Wormerveer, Zaandam Noord, Zaandam West, Zaandam Zuid, Rooswijk: grasveld aan de Bazuinhof, de Oude Haven: groenstrook aan de Golofkinstraat in de Oude Haven, Zaandam-Noord: veld tegenover het Leekstermeer, Wormerveer: groenvak aan de Lindenlaan, Assendelft-Noord: groenstroken aan de straten Vennenland/Akkerland, Rietland, Olympus/Marathon, Zijspoor en Wachtspoor, Zaandam: het groenvak naast het Irene Vorrinkplein en tussen de Vaart, die met rood zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaartenals plaatsen waar het de eigenaar of houder van een hond, krachtens artikel verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen;

 • 2.

  Op grond van artikel 2:57, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad, aan te wijzen de plaatsen in de Zaanse wijken Assendelft-Noord, Assendelft-Zuid, Krommenie-Oost, Krommenie-West, Kogerveld, Nieuw West, Oude Haven, Oud Koog aan de Zaan, Oud-Zaandijk, Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg, Rosmolenwijk, Rooswijk, Westerkoog, Westzaan, Wormerveer, Zaandam Noord, Zaandam West, Zaandam Zuid, Rooswijk: grasveld aan de Dr.J.J. van der Horststraat,Zaandam-West: uitbreiding uitrenpad Westerwindpad, Krommenie-West: de strook langs de Rosariumlaan, Westerkoog: het gebied langs de Rietakker, Assendelft-Noord: de groenstroken langs (Noorderwelf/Saendelft-West) de Rekenmeester en het Achterompad, Assendelft-Noord (Noorderwelf/Saendelft-Oost) aan de Rekenmeester, Krommenie: het gebied tussen de Zonnebaars en de Noordervaartdijk,die met geel zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten als plaatsen waar het voor de eigenaar of houder van een hond, is toegestaan die hond onder toezicht, niet aangelijnd, te laten verblijven of te laten lopen;

 • 3.

  Uitbreiding van het hondenuitrengebied in het Jagersveld inzake het verzoek van de Werkgroep Hond in Zaanstad vast te stellen inhoudende dat:

  • a.

   het voormalige surfstrand in de zuid-westelijke hoek van het Jagersveld gebruikt kan worden om honden te laten zwemmen;

  • b.

   uitbreiding van de hondenuitenzone in het Jagersveld zoals verzocht door de Werkgroep Hond in Zaanstad gemotiveerd af te wijzen;

 • 4.

  Intrekken uitrengebied (besluit B&W dd. 15-11-2016):

  • -

   In te trekken de aanwijzing van het uitrengebied in Wormerveer, aan de Esdoornlaan;

 • 5.

  Intrekken hondenverbodsgebied (besluit B&W dd. 15-11-2016):

  • -

   In Wormerveer, de aanwijzing tot gebied verboden voor honden in Wormerveer aan de Esdoornlaan wordt ingetrokken;

  • -

   In Krommenie, de aanwijzing tot gebeid verboden voor honden aan de Heiligeweg tussen de Van Bloisstraat en de Joshua Gekeerstraat wordt ingetrokken;

  • -

   In Zaandam: de aanwijzing tot gebied verboden voor honden langs de Vaartkade (oostelijke oever) wordt ingetrokken;

 • 6.

  Dit besluit treedt in werking één dat na de datum van bekendmaking via het gemeenteblad op www.overheid.nl.

Het kaartmateriaal behorende bij het aanwijzingsbesluit is te vinden op www.zaanstad.nl zoekterm hondenuitrenbeleid. Op deze voor publicatie geschikt gemaakte kaart zijn de hondenuitrenzones in groen aangegeven en de hondenverbodszones in rood.