Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Gelet op artikel 3, tweede lid van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

Bij afwezigheid van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt in zijn plaatsvervanging voorzien door één van de adjunct-directeuren, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving:

 • 1.

  Adjunct-directeur Vergunningverlening;

 • 2.

  Adjunct-directeur Toezicht & handhaving;

 • 3.

  Adjunct-directeur Advies en Expertise;

 • 4.

  Adjunct-directeur Bedrijfsvoering.

Bekendmaking en inwerkingtreding:

• Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.

• Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal/gemeente blad waarin het wordt geplaatst.