Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit van de adjunct-directeur Vergunningverlening van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Vergunningverlening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de adjunct-directeur Vergunningverlening van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Vergunningverlening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Besluit van de adjunct-directeur Vergunningverlening van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Vergunningverlening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

De adjunct-directeur van de directie vergunningverlening;

Gelet op artikel 7 lid 2 van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

Vervanging adjunct-directeur Vergunningverlening:

● Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen door de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving, de adjunct-directeur Advies en Expertise of de adjunct-directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Vervanging teammanagers Vergunningverlening:

● Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door een van de andere teammanagers van de directie Vergunningverlening, dan wel indien deze functie vacant is een aangewezen waarnemer.

● Zijn alle teammanagers van de directie vergunningverlening afwezig, dan wordt de teammanager vervangen door de adjunct-directeur vergunningverlening, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer.

Bekendmaking en inwerkingtreding:

• Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.

• Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal/gemeente blad waarin het wordt geplaatst.