Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit van de adjunct-directeur Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Toezicht en Handhaving Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de adjunct-directeur Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Toezicht en Handhaving Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Besluit van de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Toezicht & Handhaving Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

De adjunct-directeur van de directie Toezicht & Handhaving;

Gelet op artikel 9, tweede lid van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

Vervanging adjunct-directeur Toezicht & Handhaving:

● Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de adjunct-directeur Advies en Expertise of de adjunct-directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Vervanging teammanagers Toezicht & Handhaving:

● Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door een van de andere teammanagers van de directie Toezicht & Handhaving, dan wel indien deze functie vacant is een aangewezen waarnemer.

● Zijn alle teammanagers van de directie Toezicht & Handhaving afwezig, dan wordt de teammanager vervangen door de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer.

Bekendmaking en inwerkingtreding:

• Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.

• Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal/gemeente blad waarin het wordt geplaatst.