Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties door Omgevingsdienst Noordezeekanaalgebied (OD NZKG)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling,

besluiten om per 1 juli 2015 over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de navolgende archiefbescheiden:

Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Analoge documenten die worden ontvangen of verzonden in het kader van de door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens Zaanstad in mandaat uit te voeren taken en die in digitale vorm worden opgeslagen en geregistreerd in het zaaksysteem Mozard van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Het betreft zowel op termijn te vernietigen als blijvend te bewaren archiefbescheiden.

De vervanging geschiedt volgens het Handboek digitale vervanging van analoge archiefbescheiden, ontvangen of verzonden in het kader van de door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in mandaat uit te voeren taken (versie 1.0, d.d. 19-12-2015) dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.