Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit tot uittreden Zaanstad uit de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek (GR AIJZ)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot uittreden Zaanstad uit de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek (GR AIJZ)

De gemeenteraad van Zaanstad,

gelet op

Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek 2007 (tweede wijziging)

Wet Gemeenschappelijke regelingen, artikel 1, lid 3

Besluit:

Toestemming te verlenen voor het uittreden van gemeente Zaanstad uit de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek met ingang van de datum waarop de gemeente Zaanstad het rechtstreeks eigendom van 265 aandelen in de N.V. HVC verwerft.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 december 2018.De griffier, De voorzitter,