Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit tot aanwijzing van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Besluit tot aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Gelet op artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Besluit

 • 1.

  Met ingang van 1 maart 2016 tot lid van het dagelijks bestuur aan te wijzen:

  • -

   drs. T.P.J. Talsma, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van GS van de Provincie Noord-Holland,

  • -

   drs. Th. L.N. Weterings, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Haarlemmermeer,

  • -

   drs. D. Emmer, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Zaanstad,

  • -

   dhr. A Choho, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Amsterdam,

  • -

   drs. G. van der Hoeven, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Aalsmeer.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken;

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad van de provincie Noord-Holland waarin het wordt geplaatst.

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

de secretaris,

drs. E.M.J. Meijers

de voorzitter,

drs. Th. L.N. Weterings