Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit tot aanwijzing van de voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van de voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Besluit tot aanwijzing van de voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Gelet op de artikelen 4 en 25 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Besluit

 • -

  Met ingang van 1 maart 2016, drs. Th.L.N. Weterings aan te wijzen als voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 • -

  Met ingang van 1 maart 2016, drs. D. Emmer aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 • -

  Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken;

 • -

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad van de provincie Noord-Holland waarin het wordt geplaatst.

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

De secretaris,

drs. E.M.J. Meijers

De voorzitter,

drs. Th.L.N. Weterings