Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit mandaat en machtiging voor parkeercontroleurs gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat en machtiging voor parkeercontroleurs gemeente Zaanstad

De gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c van de Gemeentewet;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de instemming van de gemandateerde of gemachtigde;

besluit:

 • 1.

  dat de medewerkers die door de Sector Veiligheid Vergunningen en Handhaving, afdeling Straattoezicht, zijn ingehuurd of aangesteld als

  Junior Handhaver, Medior Handhaver of Senior Handhaver

  bevoegd zijn om namens hem:

  • a)

   naheffingsaanslagen parkeerbelastingen inclusief de kosten daarvan, in rekening te brengen;

  • b)

   de onder a bedoelde aanslagen in te vorderen in eerste aanleg.

 • 2.

  Aan het mandaat en de machtiging wordt de volgende voorwaarde verbonden:

  • -

   de gemandateerden of gemachtigden kunnen de in dit besluit bedoelde bevoegdheden niet aan anderen op- of overdragen.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking de dag volgende op die van bekendmaking.

Ondertekening

Zaandam, 8 augustus 2019De gemeenteambtenaar zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c van de Gemeentewet,mr. R. van Rooij, Afdelingshoofd BelastingenHet afdelingshoofd Straattoezicht – onder wiens verantwoordelijkheid bovenstaande medewerkers werkzaamheden verrichten - stemt in met dit besluit,M. Groenendaal