Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit mandaat en machtiging voor parkeercontroleurs gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat en machtiging voor parkeercontroleurs gemeente Zaanstad

De gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c van de Gemeentewet;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

 • 1.

  dat de medewerkers die door de Sector Veiligheid Vergunningen en Handhaving, afdeling Straattoezicht, zijn ingehuurd of aangesteld als

  Junior Handhaver, Medior Handhaver, Senior Handhaver, Afdelingshoofd Straattoezicht

  bevoegd zijn om namens hem:

  • a)

   naheffingsaanslagen parkeerbelastingen inclusief de kosten daarvan, in rekening te brengen;

  • b)

   tot zekerheid van de betaling van de onder a genoemde naheffingsaanslagen, conform de geldende regelgeving een wielklem aan te brengen of te verwijderen, het voertuig weg te slepen, te laten slepen en daarvoor een beschikking met de kosten op te maken;

  • c)

   de onder a bedoelde aanslagen en de onder b bedoelde kosten in te vorderen in eerste aanleg.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking de dag volgende op die van bekendmaking.

Zaandam, 12 december 2019

De gemeenteambtenaar zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c van de Gemeentewet,

mr. R. van Rooij

Afdelingshoofd Belastingen

Ondertekening