Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijsbesluit bij Parkeerverordening Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit bij Parkeerverordening Zaanstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 9 en 22 van de Parkeerverordening 2017;

B E S L U I T :

 • 1.

  Krachtens artikel 22 van de Parkeerverordening 2017 aan te wijzen als gebieden waarin een parkeer- dan wel bezoekersvergunning geldig kan zijn aan te wijzen: de gebieden vermeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 2.

  Krachtens artikel 9, vierde lid, van de Parkeerverordening 2017 aan te wijzen als autodateplaatsen: de weggedeelten zoals vermeld in bijlage 2 bij dit besluit.

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2019.

Bijlage 1 Artikel 22 parkeerverordening 2017: Gebieden waarin een bezoekers- dan wel parkeervergunning geldig kan zijn

Als gebied waarin een bezoekers- dan wel parkeervergunning geldig is, zijn de volgende gebieden aangewezen:

 • A.

  Russische Buurt (zie figuur 1) waarbij de volgende adressen zijn uitgezonderd en niet in aanmerking komen voor een bezoekers- , dan wel parkeervergunning:

  • Hermitage (alle huisnummers);

  • Provincialeweg even zijde 58 t/m 148;

  • Provincialeweg huisnummers 56a t/m 56y

  • Aan de vaart (alle huisnummers);

  • Rozengracht toren (De nieuwe woontoren op de Rozengracht, overige huisnummers krijgen wel een vergunning. Zij mogen niet parkeren op de Rozengracht, omdat deze is uitgesloten voor het parkeren met bewoners –en bezoekersvergunning);

  • Korte Hogendijk (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18) (Icoon).

 • B.

  Oud West (zie figuur 1), waarbij de volgende adressen zijn uitgezonderd en niet in aanmerking komen voor een bezoekers- , dan wel parkeervergunning:

  • Ankersmidplein (alle huisnummers);

  • Kop Noordsche Bos (Alle huisnummer postcode 1506 MA).

 • C.

  Nieuw West (zie figuur 1), waarbij de volgende adressen zijn uitgezonderd en niet in aanmerking komen voor een bezoekers- , dan wel parkeervergunning:

  • Letterhout (18 t/m 76, even en oneven) (gebouw Aurum);

  • Amberhout (alle huisnummers); Bossingschaaf 20 (voormalig belastingkantoor/ stelling-heldin).

  • Cypressehout 95, 97 en 99 (ROC Zaanstreek-Waterland).

 • D.

  Spoorstrook (zie figuur 1), waarbij de volgende adressen zijn uitgezonderd en niet in aanmerking komen voor een bezoekers- , dan wel parkeervergunning:

  • Ebbehout (alle huisnummers);

  • Grenehout (alle huisnummers);

  • Teakhout (alle huisnummers);

  • “GGD locatie” zijnde Vurehout 2 t/m 18A (even huisnummers);

  • Mahoniehout (alle huisnummers, gebouw Burano + Vurehout 19).

Figuur1Aanwijsbesluiti17fb6227-810a-4c3e-9bc8-0ce46d2cd2d1.jpg

Figuur 1 Overzicht vergunningsgebieden

Bijlage 2 Artikel 9, vierde lid; Autodateplaatsen/ autodeelplaatsen

NS Stations Zaanstad

 • Station Zaandam;

 • Station Kogerveld;

 • Station Zaanse Schans;

 • Station Krommenie-Assendelft.

Zaandam

 • Provincialeweg tegenover nummer 156;

 • Klokbaai 2, hoek Behouden Haven;

 • Parkeerterrein Peperstraat, hoek Symon Claeszstraat achter Bloemgracht 10;

 • Tuinierstraat 20, hoek Pantepad;

 • Symon Claeszstraat , in het verlengde van de Bloemgracht tegenover nr 10.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11-12-2018,burgemeester en wethouders van Zaanstad,drs. J. Hamming, burgemeesterdrs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris