Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Benoeming van de heer F.J. Hoving als gemeentearchivaris met ingang van 1 februari 2017
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoeming van de heer F.J. Hoving als gemeentearchivaris met ingang van 1 februari 2017

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Benoeming van de heer F.J. Hoving als gemeentearchivaris met ingang van 1 februari 2017

Op grond van:

Artikel 32 lid 3 Archiefwet 1995

Artikel 3 van de Archiefverordening gemeente Zaanstad 2015

Besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad:

  • 1.

    De heer F.J. Hoving te benoemen als gemeentearchivaris;

  • 2.

    Te bepalen dat de benoeming onder 1 geldt met ingang van 1 februari 2017;

  • 3.

    Te bepalen dat eerdere benoemingen tot gemeentearchivaris met ingang van februari 2017 worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18-04-2017,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

dr. R.L. Vreeman, waarnemend burgemeester

drs. S. Tax, waarnemend gemeentesecretaris