Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Benoeming van C. Apeldoorn als gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoeming van C. Apeldoorn als gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Zaanstad

Benoeming van C. Apeldoorn als gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Zaanstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, besluit

Mevrouw C. Apeldoorn met ingang van 1 oktober 2017, onder voorwaarden van het arbeidsvoorwaardengesprek, te benoemen als gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Zaanstad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 juli 2017,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

dr. R.L. Vreeman, waarnemend burgemeester

A.J. van den Berg, gemeentesecretaris