Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Benoeming van A.L. Hoornstra als concerndirecteur met aandachtsgebied Stedelijke ontwikkeling
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoeming van A.L. Hoornstra als concerndirecteur met aandachtsgebied Stedelijke ontwikkeling

Benoeming van A.L. Hoornstra als concerndirecteur met aandachtsgebied Stedelijke ontwikkeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, besluit:

De heer A.L. Hoornstra met ingang van 1 september 2017 voor onbepaalde tijd als concerndirecteur te benoemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2017,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

dr. R.L. Vreeman, waarnemend burgemeester

A.J. van Ginkel, gemeentesecretaris