Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijsbesluit artikel 438 toezicht op nachtverblijven gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit artikel 438 toezicht op nachtverblijven gemeente Zaanstad

De burgemeester van de gemeente Zaanstad:  

Overwegende:

Dat hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie indien hij geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld bij aankomst van die persoon zijn naam, woonplaats en dag van aankomst aan te tekenen of te doen aantekenen alsmede zelf daarin aantekening te houden of te doen houden van de aard van het overlegde document, en, bij het vertrek, de dag van zijn vertrek;

Dat hij die zijn beroep maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen op aanvraag het register dient te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar;

Dat ten behoeve van het toezicht op nachtverblijven, de burgemeester ambtenaren aan kan wijzen aan wie degene die het nachtverblijf verschaft het register dient te tonen;

Dat het noodzakelijk is om ter zake het toezicht op het nachtregister ambtenaren aan te wijzen;

Gelet op:

Artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

Besluit

de opsporingsambtenaren van de politie, eenheid Noord-Holland, aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht.

Te bepalen dat dit besluit 13 november 2018 in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 13 november 2018De burgemeester van Zaanstaddrs. J. Hamming