Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Beleidsregels salariëring 2015
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels salariëring 2015

Beleidsregels Salariëring

Artikel 1 Gebroken tijdvakken

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 2 Periodieke verhoging

De vaste verhogingsdatum (periodieke verhoging) is 1 januari van ieder jaar (artikel 3:4 lid 4, Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zaanstad (AGZ)).

Artikel 3 Salaris bij bevordering naar hogere schaal

Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

Artikel 4 Hoogte van de beloning uitstekend functioneren en / of bijzondere prestatie

De hoogte van de beloning voor uitstekend functioneren en / of bijzondere prestatie van een ambtenaar of een groep ambtenaren bedraagt maximaal één maandsalaris (per ambtenaar).

Artikel 5 Criterium extra periodieke salarisverhoging

Indien een ambtenaar blijk heeft gegeven over buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver te beschikken kan een extra periodiek worden toegekend.

Artikel 6 Slotbepaling

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2016 en kunnen worden aangehaald als de “Beleidsregels salariëring 2015”