Rijksoverheid

Regelingenpocket Wetterskip Fryslân

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
30-12-2019
Downloads
134
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Wetterskip Fryslân. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Wetterskip Fryslân Algemene subsidieverordening
Wetterskip Fryslân Archiefverordening Wetterskip Fryslân 2018
Wetterskip Fryslân Bekendmaking Integriteitsbeleid en Gedragscode Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Bekendmaking regeling melden vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)
Wetterskip Fryslân Beleidsregels afkoopsommen voor buitengewoon onderhoud betreffende aan te leggen waterkeringen - Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Besluit Informatiebeheer Wetterskip Fryslân 2018
Wetterskip Fryslân Bijzondere subsidieverordening (kade)werk met (kavel)werk Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Controleverordening
Wetterskip Fryslân Inspraakverordening Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Keur Wetterskip Fryslân 2013
Wetterskip Fryslân Klachtenregeling Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Wetterskip Fryslân 2019
Wetterskip Fryslân Legesverordening Wetterskip Fryslân inclusief tarieventabel 2019
Wetterskip Fryslân Nadeelcompensatieverordening
Wetterskip Fryslân Nadeelcompensatieverordening Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Oardening Frysk yn it skriftlik ferkear
Wetterskip Fryslân Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Reglement van orde voor het algemeen bestuur en de adviescommissies van Wetterskip Fryslân 2019
Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Schadevergoedingsregeling waterbergingsgebieden
Wetterskip Fryslân Submandaat teamleider Vergunningverlening Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Treasurystatuut Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân VERORDENING BEHANDELING BEZWAREN WETTERSKIP FRYSLAN
Wetterskip Fryslân Verordening Auditcommissie Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Verordening Auditcommissie Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Verordening Fractieondersteuning Wetterskip Fryslân 2013
Wetterskip Fryslân Verordening behandeling bezwaren
Wetterskip Fryslân Verordening benoeming dijkgraaf Wetterskip Fryslân 2019
Wetterskip Fryslân Verordening elektronische bekendmaking Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân Verordening op de watersysteemheffing Wetterskip Fryslân 2019
Wetterskip Fryslân Verordening verontreinigingsheffing Wetterskip Fryslân 2019
Wetterskip Fryslân Verordening zuiveringsheffing Wetterskip Fryslân 2019
Wetterskip Fryslân Vervangingsregeling 2017
Wetterskip Fryslân de Verordening op de uitgangspunten voor het beleid, voor het beheer en voor de inrichting van de beleids- en verantwoordingsfunctie van Wetterskip Fryslân.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?