Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van toezichthouders
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

gelet op artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014, artikel 41 van de Drank- en Horecawet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

  • 1. De heer M.T. Gul, geboren op 18 september 1996 in Rotterdam, aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 en de Drank- en Horecawet;

  • 2. Mevrouw M.H.A.J.M. Nuijten, geboren op 26 juli 1982 in Tilburg, aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014.

Dit besluit treedt in werking 1 dag na bekendmaking en duurt totdat de werkzaamheden voor de gemeente Vlaardingen zijn beëindigd of zoveel eerder als wenselijk is.

Ondertekening

Vlaardingen, 30 juli 2018

Namens burgemeester en wethouders van Vlaardingen,de secretaris, mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen