Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van gebieden voor betaald parkeren Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, versie 2017-02
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van gebieden voor betaald parkeren Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, versie 2017-02

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening Vlaardingen 2009 en de artikelen 2 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2017

Besluit:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2017-02:

Artikel 1

 • 1. De weggedeelten en terreinen die op de mede bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1) in lichtblauw zijn aangegeven, worden aangewezen als plaatsen waar ingevolge artikel 2, onderdelen a en b, van de Verordening parkeerbelastingen tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd. Het gebied is ingedeeld in twee sectoren Centrum (CNW-paars) en Oostwijk (OW-rood).

 • 2. De volgende weggedeelten en terreinen die op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1) in groen zijn aangegeven, zijn, in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitsluitend bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen:

  • -

   de parkeerplaatsen in de Van Leydenshof;

  • -

   de parkeerplaatsen gelegen op het bestelbusjes parkeerterrein aan de Broekweg.

 • 3. De volgende weggedeelten en terreinen die op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1) in donkerblauw zijn aangegeven, worden aangewezen als vrij parkeer zones:

  • -

   de parkeerplaatsen gelegen op het Broekwegterrein;

  • -

   de parkeerstrook Dijklaan;

  • -

   de parkeerstrook Spoorsingel;

  • -

   en de parkeerplaatsen gelegen op het parkeerterrein achter het pand Oosthavenkade 46a, 47.

  Voor het parkeren op deze zones is geen parkeerbelasting verschuldigd.

Artikel 2

De tijdstippen waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a. en onderdeel b. van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen, mag worden geparkeerd is voor beide sectoren CNW en OW: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur.

Op de hierna volgende feestdagen is geen parkeerbelasting verschuldigd. Nieuwjaarsdag, Tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag en Koningsdag.

Artikel 3

 • 1. Wijze van betalen betaald parkeren

  • a.

   Terstond bij aanvang van het parkeren wordt de verschuldigde parkeerbelasting voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur of door het via de telefoon inloggen op de centrale computer van het bedrijf waarmee de gemeente Vlaardingen een contract heeft af­geslo­ten voor deze dienst.

  • b.

   Bij het inwerking stellen van de parkeerapparatuur worden de aanwijzingen en voorschriften aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

  • c.

   Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van:

   • -

    het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00;

   • -

    Dip & Go (pinnen zonder pincode);

   • -

    een bezoekerskaart met chipknip van de gemeente Vlaardingen.

  • d.

   Er worden tenminste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur geworpen als nodig zijn en/of het bedrag dat wordt gepind is tenminste zo groot als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

  • e.

   Indien bij betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur die na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dan wordt dit kaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig aangebracht.

  • f.

   Bij het via een telefoon inloggen op de centrale computer geeft de belastingplichtige het zonenummer en kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd door.

 • 2. Wijze van betalen belanghebbenden parkeren

  • a.

   Bij het parkeren is de geldige parkeervergunning (parkeerpas met de barcode) bij voorkeur aan de rechteronderzijde (bijrijderskant) van de voorruit van het motorvoertuig bevestigd. Het parkeren zonder zichtbaar geldige parkeervergunning wordt aangemerkt als parkeren zonder geldige vergunning.

  • b.

   Met een mantelzorgvergunning parkeert men in combinatie met een parkeerschijf voor ten hoogste drie uren aaneengesloten.

  • c.

   De parkeerpas is slechts geldig in de sector waarvoor deze is afgegeven.

 • 3. Wijze van betalen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart

  Op de in bijlage 1 in lichtblauw aangegeven parkeerplaatsen mag voor ten hoogste drie uren door houders van een gehandicaptenparkeerkaart worden geparkeerd. De gehandicaptenparkeerkaart wordt tezamen met een parkeerschijf op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig aangebracht.

Artikel 4

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2017.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, versie 2017-02.

 • 3. Het Aanwijzingsbesluit Parkeren, versie 2017-01 van 20 december 2016, wordt ingetrokken op het in artikel 4, lid 1 bepaalde tijdstip.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,de secretaris, mr. drs. A.G. Knol - van Leeuwende burgemeester, mr. A.M.M. Jetten MSc.

Bijlage 1

overzichtskaarttbvaanwijzingsbesluitparkeren2017-02i32caf4a4-6fbf-451c-968e-c87dae182c87.png

Bijlage 2

Stedelijk Beheer

Staf

Tabel 1 Overzicht straten gebied belanghebbenden parkeren

In onderstaande tabel zijn de adressen (bron: BRP) weergegeven waarvoor parkeervergunningen en bezoekerskaarten kunnen worden uitgegeven. Deze woningen zijn in geel aangegeven op de mede bij dit besluit behorende kaart (bijlage 2). In de kolom parkeergelegenheid op eigen terrein (POET) is aangegeven wat de parkeereis is van dat adres. Adressen met POET komen slechts in aanmerking voor een 2e bewoners-parkeervergunning.

Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET  
1 ͤ van Leyden Gaelstraat 17, 21 t/m 31 3134LE OW 0
1 ͤ  van Leyden Gaelstraat 286 t/m 436 3134LE OW 0
Abraham van der Lindenplaats 1 t/m 41 3131TT CNW 0
Achter het Veerplein 23, 25 3131CD CNW 0
Achterom 40, 80 3131BM CNW 0
Afrol 2, 14, 16 3131BA CNW 0
Ambachtsheerstraat 3, 5, 7, 13, 15, 17, 21 3134AK OW 1
Ambachtsheerstraat 19, 20 3134AK OW 2
Arnold Hoogvlietstraat 1 t/m 41 3134CA OW 0
Arnold Hoogvlietstraat 2 t/m 6, 12 t/m 44 3134CC OW 0
Arnold Hoogvlietstraat 43 t/m 93 3134CB OW 0
Arnold Hoogvlietstraat 46 t/m 88 3134CD OW 0
Baanstraat 1 t/m 43, 4 3131CA CNW 0
Baljuwstraat 1 t/m 43, 14 t/m 40 3131 VA CNW 0
Bilderdijkstraat 1 t/m 39 3131GA CNW 0
Bilderdijkstraat 2 t/m 40 3131GB CNW 0
Binnensingel 1 t/m 19a 3134NA OW 0
Binnensingel 21,25, 29, 33 t/m 37 3134NA OW 0
Binnensingel 41 t/m 125 3134NB OW 0
Binnensingel 2 t/m 20, 60 t/m 64 3134NE OW 0
Binnensingel 66 t/m 98 3134NG OW 0
Binnensingel 100 t/m 128 3134NH OW 0
Binnensingel 150 t/m 228 3134NH OW 1
Binnensingel 195 t/m 211 3134ND OW 0
Bleekstraat 2 t/m 78, 92 t/m 100 3134EB OW 0
Bleekstraat 7 t/m 67 3134EA OW 0
Blokmakersplaats 1,2 en 4 3131BB CNW 0
Bolderwerk 1 t/m 50 3134MA OW 0
Bolderwerk 2 t/m 48 3134MB OW 0
Boterstraat 1 3134ER OW 0
         
Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET  
Boterstraat 2, 6, 8 3134ER OW 0
Boterstraat 23, 27, 30, 32 3134ER OW 1
Boterstraat 33 t/m 49 3134ER OW 0
Brede Havenstraat 2 t/m 8 3131BC CNW 0
Brederostraat 3, 7, 9, 67 3131WB CNW 0
Brederostraat 13 t/m 37 3131WB CNW 2
Brederostraat 4 3131WC CNW 0
Brederostraat 6 t/m 38 3131WC CNW 2
Broekkade 1,2 3131HZ CNW 0
Broekweg 3 t/m 69 3131HC CNW 0
Broekweg 2 t/m 82 3131HE CNW 0
Broekweg 73 t/m 87 3131HD CNW 0
Broekweg 100 t/m 154 3131HG CNW 0
Broekweg 156a t/m 168d 3131HH CNW 0
Buizengat 1 t/m 16 3131AG OW 1
Burgemeester Pruissingel 2 t/m 48 3131JP CNW 0
Burgemeester Pruissingel 50 t/m 58, 80 t/m 88d 3131JR CNW 0
Burgemeester Pruissingel 60a t/m 72f 3131JR CNW 2
Burgemeester Pruissingel 90a t/m 104d 3131JS CNW 0
Burgemeester Pruissingel 106a t/m 120c 3131JT CNW 0
Burgemeester Pruissingel 126 t/m 134d 3131JV CNW 0
Burgemeester Pruissingel 136a t/m 148c 3131JW CNW 0
Callenburgstraat 1f/m 19, 19a 3134GA OW 0
Callenburgstraat 2 t/m 32, 32c 3134GE OW 0
Callenburgstraat 21 t/m 63 3134GB OW 0
Callenburgstraat 34 t/m 78 3134GG OW 0
Callenburgstraat 69 t/m 119 3134GC OW 0
Callenburgstraat 86 t/m 136, uitgezonderd 128 3134GH OW 0
Callenburgstraat 128 3134GH OW 1
Callenburgstraat 125 t/m 139 3134GD OW 0
Catsstraat 1 t/m 17 3131WD CNW 0
Catsstraat 2 t/m 38 3131WE CNW 0
Cronjéstraat 2 t/m 68 3131JE CNW 0
Da Costastraat 1 t/m 39, 2 t/m 26 3131GC CNW 0
Dayer 2 t/m 10 3131CB CNW 0
Delftseveer 2a t/m 4d 3134JA CNW 0
Delftseveer 5 3134JB CNW 0
Delftseveerweg 1A t/m 11D 3134JC CNW 0
         
Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET
Delftseveerweg 13a t/m 23d 3134JD CNW 0
Delftseveerweg 25a t/m 35d 3134JE CNW 0
Delftseveerweg 28, 30, 40 3134JJ CNW 0
Delftseveerweg 37a t/m 47d 3134JG CNW 0
Delftseveerweg 49a t/m 51a 3134JH CNW 0
Dijklaan 1 t/m 81 3131VB CNW 0
Dijksteeg 3 t/m 17, 2 t/m 24 3131VC CNW 2
dr. Abraham Kuyperstraat 1 t/m 47 3131HA CNW 0
dr. Abraham Kuyperstraat 4 3131HA CNW 2
dr. Abraham Kuyperstraat 49 t/m 107 3131HB CNW 0
dr. H. Bavinckplaats 1 t/m 29, 2 t/m 30 3131JX CNW 1
dr. H. Bavinckplaats 14 en 15 3131JX CNW 0
dr. Sacharovplaats 3 3131MH CNW 2
dr. Schaepmanstraat 2a t/m 16d 3131HN CNW 0
Dwarsbleekstraat 1 t/m 13, 27 t/m 31, 4 t/m 26 3134EC OW 0
Dwarssteeg 1 t/m 13 3134ED OW 0
Dwarssteeg 2 t/m 14 3134ED OW 0
Dwarsstraat 2 t/m 6 3134EE OW 0
Dwarsstraat 3 t/m 7 3134EE OW 0
Dwarsstraat 11 3134EE OW 1
Eendrachtstraat 1 t/m 37 3134GJ OW 0
Eendrachtstraat 43 t/m 99 3134GK OW 0
Eendrachtstraat 2 t/m 56 3134GL OW 0
Eendrachtstraat 62 t/m 102 3134GM OW 0
Emmastraat 1 t/m 23 3134CG OW 0
Emmastraat 29 t/m 61 3134CG OW 0
Emmastraat 6 t/m 18 3134CL OW 0
Emmastraat 22 t/m 50 3134CL OW 0
Emmastraat 45 3134CG OW 2
Emmastraat 52 t/m 98 3134CM OW 0
Emmastraat 63 t/m 89 3134CH OW 0
Emmastraat 91 t/m 115 3134CJ OW 0
Emmazijstraat 2,4,8 3134CP OW 0
Fransenstraat 1 t/m 89 3131CC CNW 0
Fransenstraat 2 t/m 4B, 10 t/m 22 3131CC CNW 0
Fransenstiaat 6a t/m 6h 3131CC CNW 2
Fuikstraat 2 3131CE CNW 0
Gedempte Biersloot 1 t/m 3a , 7, 7a t/m h, k, 9a t/m x 3131HJ CNW 2
         
Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET
Gedempte Biersloot 2 t/m 72 3131HK CNW 0
Gedempte Biersloot 11 t/m 49a 3131HJ CNW 0
Groen van Prinstererstraat 1 t/m 65 3131GD CNW 0
Groen van Prinstererstraat 2 t/m 66 3131GG CNW 0
Groen van Prinstererstraat 65b, 67 3131GE CNW 2
Groen van Prinstererstraat 68 t/m 126 3131GH CNW 0
Groen van Prinstererstraat 69 t/m 111 3131GE CNW 0
Groen van Prinstererstraat 128 t/m 188 3131GJ CNW 0
Groeneweg 1 t/m 25 3131VE CNW 0
Groeneweg 2 t/m 38 3131VE CNW 0
Havenstraat 4, 6 3131BD CNW 2
Havenstraat 10 t/m 26, 34,42 t/m 102 3131BD CNW 0
Havenstraat 19a, 87, 89 3131BD CNW 0
Havenstraat 25a t/m 67c 3131BD CNW 2
Heemraadstraat 94, 98 3131VH CNW 0
Heemraadstraat 1 t/m 43 3131VG CNW 0
Heemraadstraat 2 t/m 60 3131VH CNW 0
Henriëtte Roland Holststraat 2 t/m 22 3131WJ CNW 0
Henriëtte Roland Holststraat 28 3131WJ CNW 2
Henriëtte Roland Holststraat 1 t/m 19 3131WG CNW 0
Henriëtte Roland Holststraat 21 t/m 57 3131WG CNW 2
Hoflaan 3 t/m 19c, 21b t/m 23b 3134AC OW 1
Hoflaan 21a, 25 en 27 3134AC OW 2
Hoflaan 23c 3134AC OW 3
Hoflaan 43 t/m 49 3134AC OW 0
Hoflaan 6 t/m 78, 82a,b,d en 84a t/m 88e 3134AC OW 1
Hoflaan 82c en 90a,b,c, 3134AC OW 2
Hofsingel 1 t/m 27 3134VD OW 0
Hofsingel 2 t/m 28 3134VD OW 0
Hofsingel 29 t/m 45, 30 t/m 48 3134VE OW 0
Hofsingel 50 t/m 66 3134VG OW 0
Hofsingel 51 t/m 71 3134VG OW 0
Hogewerf 1 t/m 77 en 2 t/m 76 3131BZ CNW 2
Hoogstraat 2 t/m 14 3131BN CNW 2
Hoogstraat 9, 11 3131BL CNW 2
Hoogstraat 13, 13At/m 57 3131BL CNW 0
Hoogstraat 26, 26a t/m 72 3131BN CNW 0
Hoogstraat 59 t/m 127 3131BM CNW 0
         
Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET
Hoogstraat 76 t/m 128 3131BP CNW 0
Hoogstraat 130 t/m 138 3131BP CNW 2
Hoogstraat 141 t/m 219 3131BB CNW 0
Hoogstraat 142 t/m 234 3131BR CNW 0
Huijgensstraat 2 t/m 64 3131WN CNW 0
Huijgensstraat 17 t/m 49 3131WK CNW 0
Huijgensstraat 51 t/m 73 3131WK CNW 2
Ida Maria de Raathstraat 1 t/m 9, 2 t/m 18 3134EG OW 0
Jaagpad 1 t/m 5, 2, 4 3134JK CNW 0
Jacob van der Wintstraat 1 t/m 11, 2 t/m 16 3131VJ CNW 0
Jacob van Dijkstraat 2 t/m 80, 85, 87 3131MG CNW 0
Jan Steenstraat 3 t/m 31, 4 t/m 22 3131HL CNW 0
Joubertstraat 5 t/m 27 3131WP CNW 0
Jozef Israëlsstraat 1 t/m 57 3131GK CNW 0
Jozef Israëlsstraat 2 t/m 40 3131GL CNW 0
Karel Doormanhof 1 t/m 13 3134CW OW 0
Karel Doormanhof 2 t/m 12 3134CW OW 0
Karel Doormanhof 15 t/m 23 3134CW OW 0
Karel Doormanhof 14 t/m 24 3134CW OW 0
Kerksteeg 1 3131CG CNW 0
Kleine Buitenweide 1, 2, 3, 4, 5 3134AH OW 2
Kleine Buitenweide 6 en 8 3134AH OW 1
Kleine Buitenweide 14,16,18,22, 26 t/m 32, 36 t/m 42 3134AH OW 2
Kleine Buitenweide 20,24,54,58,60,64,72, 76 t/m 84 3134AH OW 1
Kleine Buitenweide 46 t/m 52, 56,62,66,68,70,74,86,88 3134AH OW 2
Kleine Buitenweide 57, 105, 111 3134AH OW 2
Kleine Buitenweide 53, 55, 59 t/m 103, 107, 109 3134AH OW 1
Koninginnestraat 2 en 3 3134NL OW 0
Koningstraat 1 t/m 49 3134EH OW 0
Koningstraat 6 t/m 130 3134EH OW 0
Kornelis Speelmanstraat 1a, 1b 3131BE CNW 0
Kornelis Speelmanstraat 2b t/m 22c 3131BG CNW 2
Kortestraat 1 t/m 7 3134ES OW 0
Korte Hoogstraat 1 t/m 27d 3131BH CNW 0
Korte Hoogstraat 2 t/m 28d 3131BK CNW 0
Korte Hoogstraat 29a t/m 47d 3131BJ CNW 0
Kortedijk 1 t/m 61 3134HA CNW 2
Kortedijk 14 t/m 108, 120 t/m 136 3134HB CNW 0
         
Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET
Kortedijk 119a en 119b 3134HA CNW 0
Kuipershof 8 t/m 12 3131CH CNW 0
Kuiperstraat 25 t/m 61, 50 t/m 80 3131CH CNW 0
Kwakelsteeg 1 t/m 25 3131BN CNW 2
Landstraat 5 t/m 35A 3131CE CNW 0
Landstraat 36 t/m 56, 39 t/m 73 3131CE CNW 0
Liesveld 1 t/m 51,65 t/m 77, 91 1/m 103, 3131CJ CNW 0
Liesveld 2 t/m 34, 50 t/m 62, 76 t/m 88 3131CL CNW 0
Liesveld 36 t/m 48, 64 t/m 74, 90 t/m 146 3131CM CNW 0
Liesveld 53 t/m 63, 79 t/m 89, 105 t/m 115, 3131CK CNW 0
Luitenantstraat 1, 3, 5, 7 3134AJ OW 1
Luitenantstraat 2 3134AJ OW 2
Luitenantstraat 4, 6 3134AJ OW 1
Liesveldviadüct 1 3131CN CNW 0
Liesveldviaduct 213 t/m 235, 313 t/m 335 3131CN CNW 2
Lijnstraat 4, 6a, 12 t/m 16 3131CP CNW 0
Lijnstraat 7a en 7b 3131CP CNW 0
Het Louwelant 1, 8 en 12 3134AJ OW 3
Het Louwelant 2, 4, 6, 10, 14, 16 3134AJ OW 2
Het Louwelant 5, 7, 13 3134AJ OW 2
Het Louwelant 3, 9, 11, 15 3134AJ OW 1
Luitenantstraat 1, 3, 5, 7 3134AM OW 1
Luitenantstraat 2 3134AM OW 2
Luitenantstraat 4, 6 3134AM OW 1
Maassluissedijk 1 t/m 3b 3131KA CNW 2
Maassluissedijk 5 t/m 11 3131 KA CNW 0
Maassluissedijk 20 t/m 84 3131KB CNW 0
Maassluissedijk 86 t/m 90 3131KB CNW 2
Maassluissedijk 104 t/m 126 3131KB CNW 0
Maassluissedijk 128 l/m 152 3131KB CNW 2
Maasstraat 1a, 1b en 3a, 3b 3134EM OW 1
Maasstraat 2 3134EN OW 0
Maasstraat 13 t/m 45 3134EM OW 0
Maasstraat 30 t/m 64 3134EN OW 0
Marisstraat 1 t/m 37 3131GM CNW 0
Marisstraat 2 t/m 26 3131GM CNW 0
Markgraaflaan 90 t/m 98 3131VN CNW 0
Markgraaflaan 42 t/m 60, 62 t/m 80 3131VN CNW 2
         
Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET
Markgraaflaan 1 t/m 69 3131VK CNW 0
Markgraaflaan 2 t/m 14 3131VM CNW 0
Markgraaflaan 16 t/m 40 3131VN CNW 0
Markgraaflaan 71 t/m 135 3131VL CNW 0
Markgraaflaan 137 t/m 177 3131VM CNW 0
Markt 1t/m23, 2t/m30, 32 t/m 62, 33 t/m 63 3131CR CNW 0
Markt 31 3131CR CNW 2
Merwedehof 1 t/m 23 3134NZ OW 0
Merwedehof 2 t/m 24 3134NZ OW 0
Mesdagstraat 1 t/m 29, 16,18 en 28 3131GN CNW 0
Mozartlaan 1,5, 2,4 3131ES CNW 0
mr. Troelstrastraat 2 t/m 48 3131HS CNW 0
mr. Troelstrastraat 3 t/m 51 3131HR CNW 0
Nachtwachtstraat 1 3134AL OW 2
Nachtwachtstraat 3 t/m 19 3134AL OW 1
Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 71, 2 t/m 10 3131GP CNW 0
Nieuwe Kerkplaats 101 t/m 121 3134LG OW 0
Nieuwe Kerkplaats 102 t/m 122 3134LG OW 0
Nieuwelaan 1 t/m 45 3131VP CNW 0
Nieuwelaan 4 t/m 48, 80 3131VR CNW 0
Nieuwlandstraat 1 t/m 23 3131 VS CNW 0
Nieuwlandstraat 4 en 6 3131VS CNW 0
Nieuwstraat 1, 3, 5 en 11 3134EP OW 0
Nieuwstraat 7 3134EP OW 1
Nieuwstraat 2 t/m 12 3134EP OW 0
Nieuwstraat 14, 16, 18 3134EP OW 2
Oosterdwarsstraat 1 t/m 37 3134NJ OW 0
Oosterdwarsstraat 2 t/m 20 3134NK OW 0
Oosterstraat 1 t/m 65 3134NM OW 0
Oosterstraat 2a t/m 16 3134NP OW 0
Oosterstraat 18a t/m 38 3134NR OW 0
Oosterstraat 40 t/m 68 3134NS OW 0
Oosterstraat 67 t/m 93 3134NN OW 0
Oosterstraat 72 t/m 84, 88 t/m 114 3134NT OW 0
Oosterstraat 86a t/m 88y 3134NT OW 1
Oosthavenkade 1 t/m 19a, 2t/m 20b 3134NV OW 0
Oosthavenkade 21 t/m 29a, 22 t/m 30, 34 3134NW OW 0
Oosthavenkade 31 t/m 49 3134NW OW 0
         
Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET
Oosthavenkade 42 t/m 50 3134NW OW 0
Oosthavenkade 51 en 55 t/m 73 3134NX OW 0
Oosthavenkade 53 t/m 53h 3134NX OW 1
Oosthavenkade 56 t/m 72a 3134NX OW 0
Oosthavenkade 72b t/m 72z 3134NX OW 1
Oosthavenplaats 1 t/m 41,21/m 40 3134BX OW 0
Oranjestraat 1 t/m 37 3134ET OW 0
Oranjestraat 2 t/m 22 3134EV OW 0
P C Hooftstraat 1 t/m 23, 2 t/m 22 3131WS CNW 0
Paterstraat 1,3 3131CS CNW 0
Patrimoniumdwarsstraat 1 t/m 19, 2 t/m 20 3131GR CNW 0
Patrimoniumstraat 2 t/m 18 3131GS CNW 0
Peperstraat 1 t/m 19, 2 t/m 14 3131CT CNW 0
Pieter Karel Drossaartstraat 1 t/m 67 3131 PA CNW 0
Pieter Karel Drossaartstraat 14 t/m 62 3131PE CNW 0
Potgieterstraat 1 t/m 83 3131GT CNW 0
Prins Hendrikstraat 1 t/m 29 3131PK CNW 0
Prins Hendrikstraat 2 t/m 34 3131PM CNW 0
Rembrandtstraat 2 t/m 28, 3 t/m 63 3131HM CNW 0
Ridderstraat 1 t/m 27 3131VH CNW 0
Ridderstraat 2 t/m 38 3131VG CNW 0
Ridderstraat 40 t/m 80 3131VD CNW 0
Rijkestraat 1 t/m 45, 2 t/m 12 3131CV CNW 0
Ruytenburchflat 1 t/m 35, 2 t/m 34 3131WX CNW 0
Scheepmakersteeg 1,3 3131BX CNW 0
Scheldeplaats 21 t/m 59 3134NP OW 0
Schepenstraat 2 t/m 22 3131VW CNW 0
Schiedamseweg 1 t/m 49 3134BA OW 0
Schiedamseweg 2 t/m 10 3134BJ OW 0
Schiedamseweg 12 t/m 20c 3134BK OW 0
Schiedamseweg 24a t/m 40 3134BL OW 0
Schiedamseweg 42 t/m 54 3134BM OW 0
Schiedamseweg 51 t/m 61 3134BB OW 0
Schiedamseweg 56 t/m 60 3134BN OW 0
Schiedamseweg 64 t/m 76 3134BP OW 0
Schiedamseweg 63 t/m 73 3134BC OW 0
Schiedamseweg 75 t/m 95 3134BD OW 0
Schiedamseweg 78 t/m 86 3134BR OW 0
         
Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET
Schoolstraat 1 t/m 41 3131CW CNW 0
Schoutplein 3 t/m 39 3131JZ CNW 0
Sclaavenburch 1 t/m 25 3131MB CNW 0
Sclaavenburch 2 t/m 52 3131MA CNW 0
Smalle Havenstraat 2 t/m 16, 3 t/m 23 3131BS CNW 0
Spoorstraat 1 t/m 13 3134TA OW 0
Spoorstraat 2 t/m 86 3134TA OW 0
Sprinterplaats 1 t/m 167 3134TC OW 0
Sprinterplaats 2 t/m 168 3134TB OW 0
Stationsstraat 1 t/m 19a 3131PP CNW 0
Stationsstraat 2 t/m 20a 3131PT CNW 0
Struyckstraat 1 t/m 27 3131MC CNW 2
Struyckstraat 2 t/m 28 3131MC CNW 0
Thorbeckestraat 1 t/m 33, 2 t/m 26 3131HP CNW 0
Tollensstraat 2 t/m 72 3131GZ CNW 0
Touwbaan 25 t/m 39 3134MC OW 0
Touwbaan 26 t/m 40 3134MC OW 0
Touwbaan 41 t/m 71 3134MD OW 0
Touwbaan 42 t/m 72 3134MD OW 0
Touwbaan 73 t/m 107 3134ME OW 0
Touwbaan 74 t/m 108 3134ME OW 0
Touwsteeg 1 3131CE CNW 0
Twee Vriendenstraat 1 t/m 43, 2 3131ME CNW 0
Vaartweg 1, 15, 23 t/m 33, 6 t/m 64 3131HT CNW 0
Vaartweg 66 t/m 106c 3131HV CNW 0
Vaartweg 108a t/m 122d 3131HW CNW 0
Van Arenbergstraat 8 3134AA OW 3
Van Arenbergstraat 4, 6, 10, 12, 14 3134AE OW 2
Van Arenbergstraat 3, 9, 11, 13 3134AJ OW 2
Van Arenbergstraat 5, 7 3134AJ OW 1
van der Driftstraat 1 t/m 73 3131JG CNW 0
van der Driftstraat 2 t/m 28 3131JH CNW 0
van der Driftstraat 30 t/m 82 3131JJ CNW 0
van Lennepsplaats 1 t/m 31, 2 t/m 32 3131WR CNW 0
van Riebeeckstraat 46 t/m 150 3131VV CNW 0
van Riebeeckstraat 47 t/m 133 3131\/T CNW 0
van Schravendijkplein 2 t/m 38 3131 GW CNW 0
van Schravendijkplein 40 t/m 52 3131GX CNW 0
         
Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET
van Schravendijkplein 1 t/m 85 3131GV CNW 0
van Schravendijkplein 54 t/m 104 3131GX CNW 0
Veerplein 1 t/m 99 3131CX CNW 0
Veerplein 4 t/m 156 3131CN CNW 0
Verploegh Chasséplein 1, 7 en 2 t/m 8 3134BZ OW 0
Visbankflat 1 t/m 27, 2 t/m 28 3131BW CNW 0
Vleersteeg 2a, 2b. 4a, 4b, 40,6, 8-14 3131CG CNW 0
Vleersteeg 9, 25 en 29, 31,43 3131CG CNW 0
Vondelstraat 2 t/m 72 3131WV CNW 0
Vondelstraat 9 t/m 55 3131WT CNW 0
Vondelstraat 57 t/m 65 3131WT CNW 2
Vossenstraat 20 t/m 46 3131CW CNW 0
Vrouwensteeg 4 3131BV CNW 0
Waalstraat 2 t/m 100 3131CS CNW 0
Waalstraat 29 t/m 147 3131CS CNW 0
Weeshuisplein 2 t/m 28 3131CX CNW 2
Werf Dammes Erve 1 t/m 13, 2 t/m 12 3134HD CNW 2
Werf De Hoop 1 t/m 23, 2 t/m 22 3134HC CNW 2
Werf van Pronk 1 t/m 9, 2 t/m 10 3134HE CNW 2
Westhavenkade 1 t/m 19, 4 t/m 16 3131AB CNW 0
Westhavenkade 21 t/m 27, 22 t/m 26 3131AC CNW 0
Westhavenplaats 2 t/m 42c, 3 t/m 41c 3131BT CNW 0
Westnieuwland 1 t/m 69 3131VX CNW 2
Westnieuwland 6, 56 3131VX CNW 0
Westnieuwland 77 t/m 107 3131I\/1D CNW 0
Weteringstraat 1 t/m 35, 2 t/m 26 3131VZ CNW 0
Wijnstraat 4, 10, 12, 14, 16 3131CZ CNW 0
Wilhelminastraat 2 t/m 22 3134CT OW 0
Wilhelminastraat 7 t/m 19 3134CR OW 0
Wilhelminastraat 24 t/m 70 3134CV OW 0
Wilhelminastraat 21 t/m 41 3134CR OW 0
Wilhelminastraat 45 t/m 71 3134CS OW 0
Willem Beukelszoonstraat 2 t/m 42. 42A 3134LX OW 0
Willem Beukelszoonstraat 3 t/m 41 3134LV OW 0
Willem Beukelszoonstraat 43 t/m 63 3134LW OW 0
Willem Beukelszoonstraat 44 t/m 60 3134LZ OW 0
Willem Pijperstraat 1, 6, 10 3131EV CNW 0
Zomerstraat 4, 6, 8 3131EW CNW 0
         
Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET
Zomerstraat 11 t/m 41j 3131EW CNW 0
Zomerstraat 16, 18, 20, 22 3131EW CNW 0
Zomerstraat 43 t/m 77 3131EW CNW 0

Openbare Werken

Afdelingsondersteuning

Bijiage 1 Aanvraagformulieren

Het aanvragen van een parkeervergunning vindt plaats door middel van een aanvraagformulier. Per categorie is een formulier beschikbaar:

 • a.

  bewonersvergunning

 • b.

  bezoekerskaart

 • c.

  bestelbusvergunning

 • d.

  mantelzorgvergunning

 • e.

  bedrijfsvergunning

 • f.

  bedrijfsvergunning markt

 • g.

  zorgverlenersvergunning

 • h.

  dienstvergunning

Werkgeversverklaringbijparkeervergunningbewonersie828d927-5394-4f0b-94fd-e3be4b9c6574.png

Aanvraagformulierbezoekerskaartparkereniaca53d72-fdd4-43b0-8d4f-de965bc8d933.png

Aanvraagformulierparkeervergunningbestelbusjesi5d890ebb-d586-42c1-887e-dbd4187f434b.png

Aanvraagformulierparkeervergunningmantelzorgersregelingic8b66f28-0cb9-43c2-a37b-19aa7866561b.png

Aanvraagformulierparkeervergunningbedrijvenic6bfafa6-ddc1-4232-9500-01b9ac0952dc.png

Aanvraagformulierparkeervergunningmarktkoopliedeni5592f1ef-023f-4c09-8522-6803a2d1a609.png

Aanvraagformulierparkeervergunningzorgverleneri1689b9f7-829b-454e-b530-405c9a9f6c17.png

Aanvraagformulierparkeervergunningdienstvergunningi438141c4-0e80-431c-8bee-6387ac3c9b84.png