Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van toezichthouders Wet BRP
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van toezichthouders Wet BRP

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen gelet op de artikelen 4.2 van de Wet BRP jo 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

B E S L U I T :

Voorletters en Achternaam Functie
A. Van der Kraan Buitengewoon opsporingsambtenaar
K. De Groot Buitengewoon opsporingsambtenaar
A. Hoxhaj Buitengewoon opsporingsambtenaar
B.R. Hooplot Buitengewoon opsporingsambtenaar
J.J.T. Van Swieten Buitengewoon opsporingsambtenaar
J.A. Bloem Buitengewoon opsporingsambtenaar
S. Van Rijswijk Buitengewoon opsporingsambtenaar
S. Tobe Buitengewoon opsporingsambtenaar
R.H. Van Wezel Buitengewoon opsporingsambtenaar
M. Van der Giessen Buitengewoon opsporingsambtenaar
S. Ilbasmis Buitengewoon opsporingsambtenaar
I. Taounza Buitengewoon opsporingsambtenaar
J.W. Voogt Toezichthouder
R. Van Agthoven Buitengewoon opsporingsambtenaar
   

Dit besluit treedt in werking 1 dag na de bekendmaking ervan.

Ondertekening

Vlaardingen, 9 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,de secretaris,de burgemeester,