Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanpassing van tijden voor evenementen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanpassing van tijden voor evenementen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

gezien het feit dat de tijden van de Evenementennota Vlaardingen 2010 door evenementenorganisatoren als beperkend worden ervaren aangezien er een verschil wordt gemaakt in de eindtijden van de muziek en de eindtijden van het evenement;

dat de Evenementennota Vlaardingen 2010 uitgaat van categorisering, verschillende eindtijden en geen onderscheid maakt tussen binnen- en buitenevenementen;

dat in de regio de categorisering van evenementen is losgelaten waarbij tevens eindtijden zijn verruimd en onderscheid wordt gemaakt tussen binnen- en buitenevenementen;

dat het wenselijk is hierbij aan te sluiten en vooruitlopend op een volledige herziening van de Evenementennota Vlaardingen 2010 hierop enkele aanpassingen door te voeren;

dat de aanpassingen mede zijn gebaseerd op wat in de praktijk veel wordt aangevraagd, in vergunningen wordt gesteld en wat maatschappelijk acceptabel is;

dat indien de complexiteit of andere bijzondere omstandigheid van het evenement dit vereist, gemotiveerd in de evenementenvergunning aangepaste tijden, zowel verruimend als beperkend, kunnen worden vergund;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.26 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014;

b e s l u i t :

 • 1) onderscheid te maken in de volgende 3 categorieën;

  • a)

   tijden voor meldingplichtige buitenevenementen

  • b)

   tijden voor vergunningplichtige buitenevenementen (evenals op een binnenlocatie niet zijnde een horeca-inrichting)

  • c)

   tijden voor vergunningplichtige binnenevenementen (in een horeca-inrichting)

 • 2) daarbij de tijden voor de muziek en de eindtijd van vergunningplichtige evenementen gelijk te trekken

  hetgeen in onderstaande tabel als volgt is weergegeven:

  Categorie evenement Begintijd Eindtijd muziek/evenement  
  Buitenevenement – vergunning (A-, B- en C-evenementen)   zondag 13.00 uur maandag - zaterdag 9.00 uur zondag - donderdag 23.00 uur vrijdag - zaterdag 01.00 uur
  Binnenevenement – vergunning (niet zijnde in een horeca-inrichting) (A-, B- en C-evenementen)   zondag 13.00 uur maandag – zaterdag 09.00 uur zondag – donderdag 23.00 uur vrijdag – zaterdag 01.00 uur
  Binnenevenement – vergunning (in horeca-inrichting) (A-, B- en C-evenementen)   aansluiting bij tijden van de horeca-inrichting (exploitatievergunning) aansluiting bij tijden van de horeca-inrichting (exploitatievergunning)

 • 3) dit besluit in werking te laten treden de dag na publicatie.

Ondertekening

Vlaardingen, 20 maart 2018

de secretaris, mr. drs. A.G.Knol-van Leeuwende burgemeester, mr. A.M.M.Jetten MSc