Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende Aanwijzingsbesluit toezichthouders werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

gelet op artikel 5: 11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 14 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Vlaardingen 2017;

besluit:

  • I.

    als toezichthouder aan te wijzen voor wat betreft het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening: senior medewerker infrastructurele voorzieningen van de afdeling Stedelijk Beheer en directievoerders van de afdeling Stedelijk Beheer;

 

  • II.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Vlaardingen, 4 juli 2017
Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
De secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
De burgemeester,
mr. A.M.M. Jetten MSc