Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende Aanwijzingsbesluit accountmanager gemeentelijke heffingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende Aanwijzingsbesluit accountmanager gemeentelijke heffingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

Besluit:

 • 1.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen (bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b van de Gemeente wet);

 • 2.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar belast met de invordering van de gemeentelijke belastingen (bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel c van de Gemeentewet);

De volgende gemeenteambtenaar:

De accountmanager gemeentelijke heffingen

Op voorwaarde dat het betreffen: 

de leges als vermeld in de tarieventabel van de legesverordening, hoofdstuk 1 onder:

 • -

  Algemeen;

 • -

  Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart;

 • -

  Basisregistratie Personen onder 11;

 • -

  Rijbewijzen;

 • -

  Kadaster;

 • -

  Verkeer/toezicht en handhaving onder 31.B en 31.C.

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie, waarmee hierop betrekking hebbende eerder genomen aanwijzingsbessluiten komen te vervallen.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,mr. drs. A.G. Knol-van LeeuwenDe burgemeester,mr. A.M.M. Jetten MSc