Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vertegenwoordiging Vertegenwoordigingsbesluit Vastgoed 2017
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vertegenwoordiging Vertegenwoordigingsbesluit Vastgoed 2017

De burgemeester van Vlaardingen,

gelet op het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet;

besluit:

 • A.

  de teammanager Vastgoed en de afdelingsmanager van de afdelingStedelijke Ontwikkeling, en bij afwezigheid van de beide functionarissen, de teammanager Bijzondere wetten, Bouw- en Woningtoezicht, de teammanager Planningen Projecten en de teammanager Economie, Milieu, Ruimte en Wonen de bevoegdheid te verlenen om de gemeentete vertegenwoordigen bij schriftelijke rechtshandelingen die moeten worden gedaan ter uitvoeringvan taken die aan het teamVastgoed behoren, en om onder door hen te stellen voorwaarden, volmachtte verlenen aan een medewerker van het notariskantoor dat de betreffende rechtshandelingen notarieel afwikkelt, om de gemeente ter zake te vertegenwoordigen;

 • B.

   in te trekken het Vertegenwoordigingsbesluit Afdeling Facilitair VIA 2013;

 • C.

   te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als Vertegenwoordigingsbesluit Vastgoed 2017

 • D.

   te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na publicatie.

Vlaardingen, 18 december 2017

de burgemeester,

mr. A.M.M. Jetten, Mac