Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit politie als toezichthouder o.g.v. APV 2005
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit politie als toezichthouder ogv APV 2005

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Vlaardingen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2005 en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten:

Artikel I

de politieambtenaren van het District Schiedam/Waterweg van de Politie Rotterdam-Rijnmond, die werkzaam zijn in de gemeente Vlaardingen, aan te wijzen als toezichthouders op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2005;

Artikel II

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de dag van publicatie.

Ondertekening

Vlaardingen, 26 april 2005
 
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
 
de secretaris,                          de burgemeester,
mr.ing. J. Brinkman                 mr. T.P.J. Bruinsma
 
De burgemeester van Vlaardingen,
mr. T.P.J. Bruinsma
Dit besluit is gepubliceerd op 12 mei 2005