Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit aanwijzing lijst van monumentale bomen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing lijst van monumentale bomen

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

Gelet op artikel 5 van de Bomenverordening Vlaardingen 2005,

 

Gelet op ons eerdere besluit van 31 mei 2005 ‘Instellen Bomenfonds en opstellen monumentale bomenlijst’ (STW/2005/20772),

 

Gelet op het advies van de commissie monumentale bomen,

 

Besluit:

Artikel I

Op grond van artikel 5 van de Bomenverordening Vlaardingen 2005 en op grond van het bovenvermelde besluit ‘Instellen Bomenfonds en opstellen monumentale bomenlijst’ de onderhavige lijst van monumentale bomen vast te stellen.

Artikel II

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit aanwijzing lijst van monumentale bomen’.

Artikel III

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de dag van publicatie.

Ondertekening

Vlaardingen,
 
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen
De secretaris,                        De Burgemeester,