Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Volmachtbesluit Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmachtbesluit Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Het College van burgemeester en wethouders Vlaardingen,

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid gewenst is om aan de directeur, de gebiedsmanagers en de jeugdbeschermers van de Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond volmacht te verlenen voor het doen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging van de kinderrechter als bedoeld in artikel 6.1.8, eerste lid van de Jeugdwet;

Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en Hoofdstuk 6 van de Jeugdwet;

Besluit

  • I. aan de directeur, gebiedsmanagers en de jeugdbeschermers van de Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een volmacht te verlenen om, namens het College van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, op grond van artikel 6.1.8, eerste lid van de Jeugdwet, een verzoek te doen aan de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging van de kinderrechter;

  • II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie;

  • III. te bepalen dat verzoeken om machtiging, als bedoeld in artikel 6.1.8, eerste lid van de Jeugdwet, die bedoeld zijn krachtens volmacht van het College van burgemeester en wethouders van Vlaardingen te zijn ingediend door de directeur, gebiedsmanager of jeugdbeschermer van de Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in de periode van 1 januari 2015 tot de dag waarop dit besluit in werking treedt, met dit besluit zijn bekrachtigd door het college.

Ondertekening

Vlaardingen,
Het College van burgemeester en wethouders, 16 april 2015,
de secretaris, de burgemeester,
Mw. mr. A.G. Knol-van Leeuwen, A.B. Blase