Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

De gemeenteraad van Vlaardingen,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 1996, R.nr. 107.1

 

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet,

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnen- getreden,

 

BESLUIT;

 

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen:

Artikel Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad gehouden op 11 september 1996.
 
De secretaris,                         De voorzitter,
 
A.M.C. Besters I.s.                 H.C.J. Roijers I.b.