Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Vaststellingsbesluit drempelwaarden voor aanbestedingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellingsbesluit drempelwaarden voor aanbestedingen

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

overwegende dat:

 

in het  Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Vlaardingen drempelwaarden voor aanbestedingen zijn vastgesteld;

 

in het kader van de lokale aanpak van de economische recessie deze drempelwaarden bij besluit d.d. 12 mei 2009  tijdelijk zijn versoepeld;

 

uit de evaluatie van de tijdelijke versoepeling van de drempelwaarden is

 

gebleken dat het wenselijk is de drempel voor de enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor werken structureel te verhogen;

 

gelet op: artikel 160 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

Artikel I

de navolgende drempelwaarden vast te stellen:

 

i19395if4f222b2-9a03-414b-bc1c-ef9a9ee2058c.jpg

Artikel II

te bepalen dat dit besluit in werking  treedt op de dag na publicatie.

Ondertekening

Vlaardingen, 31 augustus 2010,
 
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
 
de secretaris                                                               de burgemeester,
 
ir. C. Kruyt                                                                   mr. T.P.J. Bruinsma