Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Portefeuillehoudersmandaat aanlijn- of aanlijn- en muilkorfgebod
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Portefeuillehoudersmandaat aanlijn- of aanlijn- en muilkorfgebod

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

Overwegende dat het om reden van doelmatigheid gewenst is aan de verantwoordelijk portefeuillehouder mandaat te verlenen;

Gelet op artikel 168 Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

  • I. mandaat te verlenen aan de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, om namens het college op grond van artikel 2.74 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen, een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen;

  • II. te bepalen dat het krachtens mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het genomen is namens het college;

  • III. te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als Portefeuillehoudersmandaat aanlijn- of aanlijn- en muilkorfgebod;

  • IV. het Portefeuillehoudersmandaat aanlijn- en/of muilkorfgebod van 11 september 2012 in te trekken;

  • V. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie ervan.

Ondertekening

Vlaardingen, 3 maart 2015
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. mr. A.G. Knol-van Leeuwen, A.B. Blase