Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit belanghebbenden parkeren havenkantoor
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belanghebbenden parkeren havenkantoor

Het college van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2, eerste en tweede lid Parkeerverordening Vlaardingen 2009; BESLUIT:

Artikel

I. aan te wijzen als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders (belanghebbendenplaatsen):

drie daartoe aangeduide parkeerplaatsen bestemd voor vergunninghouders gelegen aan het parkeerterrein Oosthavenkade 85a, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening

II. de tijden waarop op de bovengenoemde belanghebbendenplaatsen door vergunninghouders mag worden geparkeerd te bepalen op maandag t/m zondag van 00:00 tot 24:00.

III. dat dit besluit bekend gemaakt wordt in het gemeenteblad van de gemeente Vlaardingen.

IV. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van publicatie.

V. dit besluit aan te halen als aanwijzingsbesluit belanghebbenden parkeren havenkantoor.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen op 12 juni 2012.
De secretaris,     De burgemeester, Ir. C. Kruyt     mr. T.P.J. Bruinsma