Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Ondermandaatbesluit Jeugdwet
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Jeugdwet

De gemeentesecretaris,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit Jeugdwet;

besluit:

  • I.

    de uitoefening van de bevoegdheid die in het Mandaatbesluit Jeugdwet is gemandateerd, onder te mandateren aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling;

  • II.

    te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit Jeugdwet”;

  • III.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het afdelingshoofdenoverleg van 18 december 2014.
De gemeentesecretaris,
ir. C. Kruyt