Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Nota standplaatsenbeleid 2015
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota standplaatsenbeleid 2015

Tweede herziening Nota Standplaatsenbeleid 2011

De Nota Standplaatsenbeleid 2015 betreft een tweede herziening van de nota uit 2011. Het bevat de volgende wijzigingen:

  • Seizoenstandplaatsen worden aangevraagd voor minimaal 3 maanden en zijn maximaal 6 maanden geldig (was drie maanden);

  • Besluit van 13 februari 2014 m.b.t. politieke partijen is opgenomen: politieke partijen mogen één keer per 4 weken, maximaal 13 keer per jaar een tijdelijke standplaats innemen (voor andere tijdelijke standplaatsen geldt één keer per 6 weken);

  • Bij meerdere aanvragen voor één locatie voor een seizoenstandplaats wordt jaarlijks eenloting gehouden, in aanwezigheid van de betrokken ondernemers, door burgemeester ofwethouder;

  • Nieuwe seizoenstandplaats in de Broekpolder, nabij Klauterwoud en jaarstandplaats bij Watersportweg ter hoogte van fietsbrug;

  • Extra seizoenstandplaats in het Centrum;

  • Nieuwe seizoenstandplaats in de Westwijk op Plein West;

  • Nieuwe seizoenstandplaats in de Holy op De Loper;

  • De jaarstandplaats aan de Westhavenkade komt te vervallen (overgangsregeling).

Nota standplaatsenbeleid 2015

Nota standplaatsenbeleid 2015