Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
MANDAATBESLUIT TOT HET NEMEN VAN BESLUITEN OP AANVRAGEN VOOR EEN INDIVIDUELE VOORZIENING IN HET KADER VAN DE JEUGDWET
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT TOT HET NEMEN VAN BESLUITEN OP AANVRAGEN VOOR EEN INDIVIDUELE VOORZIENING IN HET KADER VAN DE JEUGDWET

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

Gelet op de Jeugdwet, de Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2005 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • I.

  mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris om namens het college te besluiten op aanvragen voor een individuele voorziening als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet en artikel 10 van de Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2015;

 • II.

  te bepalen dat de gemeentesecretaris bevoegd is ondermandaat te verlenen aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Jeugdwet”;

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen van 16 december 2014.
de secretaris, de burgemeester,
ir. C. Kruyt A.B. Blase