Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Mandaatbesluit inzage-, correctie- en vernietigingsverzoeken persoonsgegevens Sociale Wijkteams Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit inzage-, correctie- en vernietigingsverzoeken persoonsgegevens Sociale Wijkteams Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Privacy convenant Sociale Wijkteams Vlaardingen;

Besluit

 • I.

  mandaat te verlenen aan de manager en teamleiders van de Sociale Wijkteams Vlaardingen om namens het college te besluiten op inzageverzoeken van cliënten van de Sociale Wijkteams Vlaardingen in de van hen verwerkte persoonsgegevens;

 • II.

  mandaat te verlenen aan de manager en teamleiders van de Sociale Wijkteams Vlaardingen om namens het college te besluiten op correctie- en vernietigingsverzoeken van cliënten van de Sociale Wijkteams Vlaardingen van de van hen verwerkte persoonsgegevens;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit inzage-, correctie- en vernietigingsverzoeken persoonsgegevens Sociale Wijkteams Vlaardingen”;

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 september 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen van 18 augustus 2015.
de secretaris, de burgemeester,
mw. mr. A.G. Knol – van Leeuwen, A.B. Blase