Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vergoedingen/verstrekkingen Aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vergoedingen/verstrekkingen Aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen

Het college van de gemeente Vlaardingen

Besluit

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

tot vaststelling van het navolgende besluit:

Aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen

De volgende vergoedingen/verstrekkingen aan te wijzen als eindheffingsloon

 • A.

  Voor de gemeente (raad, burgemeester, wethouders en ambtenaren):

  • I.

   Binnen het forfait of vrije ruimte:

   Aangewezen werkkosten

   Verplichte Vergoedingen en verstrekkingen uit wet- en regelgeving:

   • Vaste onkostenvergoedingen voor burgemeester, wethouders en raadsleden

   • Tegemoetkoming ziektekosten raadsleden

   • Kosten van de verklaring omtrent gedrag

   • Contributie beroepsvereniging (wethouders, burgemeester)

  • Lokale vergoedingen en verstrekkingen:

   • Fietsregeling

   • Maaltijdverstrekking uit het bedrijfsrestaurant

   • Geschenken, cadeaus (bovenmatig: waarde > € 25 incl. BTW)

   • Diners extern gehouden (o.a. jubileum & vertrek)

   • Abonnementen parkeergarage (collegeleden)

   • Vakbondscontributie

   • Cadeaubonnen medewerkers

   • Vergoeding Juridische kosten geschillen (medewerkers)

   • Bovenmatige reiskostenvergoeding dienstreizen (> € 019 per km.)

   • Parkeerkosten t.b.v. dienstreizen

   • Verdere vergoedingen en verstrekkingen die onder de loonheffing vallen, maar waarover geen loonheffing is ingehouden.

  • II.

   Buiten het forfait:

   Vrijstellingen:

   • Reiskosten woon-werk, dienstreizen en studie (zakelijke reizen):

    • v

     Reiskostenvergoeding eigen vervoer tot € 0,19 per km.

    • v

     Reiskosten openbaar vervoer (losse kaarten, abonnementen).

   • Reis- en verblijfskosten buitenland

   • Vergoeding werkelijke kosten gebruik taxi

   • Cursussen, congressen, vakliteratuur e.d. (gericht op het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden nodig voor het werk)

   • Studie en opleiding.

   • Reiskosten vergoeding gebruik eigen vervoer dienstreizen tot max. € 0,19

   • Maaltijden bij overwerk en dienstreis

   • Teambuilding, workshops en studiedagen - extern met zakelijk karakter

   • Verhuiskostenvergoeding

   • Schadevergoeding privé eigendommen (causaal verband)

   • Assessments

   • Rentevoordeel hypothecaire leningen

  • Nihil waardering:

   • Ter beschikking stelling van arbo-voorzieningen (brillen, veiligheid, bureaus e.d.)

   • Verstrekken van arbo-voorzieningen, onderdeel zijnde van het arbobeleid en -plan

   • Ter beschikking stellen van werkkleding (met logo)

   • Verstrekken van consumpties, geen maaltijden

   • Personeelsfeest en recepties - intern

   • Ter beschikking stelling van voorzieningen op de werkplek (apparatuur en gereedschappen)

   • Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur inclusief vergoeding internet thuis wanneer voldaan  aan het noodzakelijkheidscriterium.

   • Ter beschikking stelling voorzieningen voor thuiswerkplek

 • B.

  Stroomopwaarts

  • I.

   Binnen het forfait of vrije ruimte

   Aangewezen Werkkosten

   • Maaltijdverstrekking uit het bedrijfsrestaurant

   • Vakbondscontributie

   • Kerstpakketten

   • Fietsenregeling

   • Telefoonkostenvergoeding

   • Cadeaubonnen medewerkers

   • Vergoeding Juridische kosten geschillen (medewerkers)

   • Geschenken, cadeaus (bovenmatig: waarde > € 25 incl. BTW)

   • Etentjes extern gehouden (o.a. jubileum & vertrek)

   • Bovenmatige reiskostenvergoeding dienstreizen (> € 019 per km.)

   • Parkeerkosten t.b.v. dienstreizen

   • Verdere vergoedingen en verstrekkingen die onder de loonheffing vallen, maar waar over geen loonheffing is ingehouden.

  • II.

   Buiten het forfait:

   Vrijstellingen

   • Reiskosten woon-werk, dienstreizen en studie (zakelijke reizen):

    • v

     Reiskostenvergoeding eigen vervoer tot € 0,19 per km.

    • v

     Reiskosten openbaar vervoer (losse kaarten, abonnementen).

   • Vergoeding werkelijke kosten gebruik taxi al dan niet met eigen bijdrage

   • Cursussen, congressen, vakliteratuur e.d. (gericht op het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden nodig voor het werk)

   • Studie en opleiding

   • Maaltijden bij overwerk en dienstreis

   • Teambuilding, workshops en studiedagen intern of extern met zakelijk karakter

   • Schadevergoeding privé eigendommen (causaal verband)

   • Ter beschikking stellen voorzieningen op de werkplek (apparatuur en gereedschappen)

   • Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur inclusief vergoeding internet thuis als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium

   • Assessments

  • III

   Nihil waardering:

   • Ter beschikking stellen van arbo-voorzieningen (brillen, veiligheid, bureaus e.d.)

   • Verstrekken van arbo-voorzieningen, onderdeel zijnde van het arbobeleid en-plan

   • Ter beschikking stellen van werkkleding (met logo)

   • Ter beschikking stellen fietsenstalling

   • Verstrekken van consumpties, geen maaltijden

   • Personeelsfeest en recepties - intern

Ondertekening

Het aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen treedt in werking per 1 januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van het aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen d.d.1 januari 2015.