Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandateren van collegebevoegdheden zomerreces 2020
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandateren van collegebevoegdheden zomerreces 2020

Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomerreces 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

overwegende:

dat in de zomerperiode 2020 gedurende twee weken geen quorum aanwezig zal zijn bij de vergaderingen van het college en dat het wenselijk is de uitoefening van bepaalde collegebevoegdheden in die periode te continueren;

gelet op artikel 168 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • I.

  verleent mandaat en machtiging aan de hierna te noemen leden van het college om namens het college alle besluiten te nemen en te ondertekenen waarbij uitstel van de besluitvorming tot een volgende collegevergadering onwenselijk is en waarbij aan besluitvorming namens het college geen overwegende bezwaren zijn verbonden, en wel:

  • 1.

   aan burgemeester B. Eenhoorn en wethouders J.J. Silos - van der Knaap en I. Somers-Gardenier in de periode zaterdag 25 juli t/m zondag 2 augustus 2020;

 • waarbij het college opdracht verleent dat het zo spoedig mogelijk na 2 augustus 2020 op de hoogte wordt gesteld van de besluiten die op basis van voorgaande machtiging zijn genomen en bepaalt dat die besluiten in de collegevergadering van 18 augustus 2020 zullen worden bekrachtigd;

 • II.

  bepaalt dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2020.
de secretaris, Gerrit van Hofwegen
de burgemeester,Bas Eenhoorn