Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaat wijkteams Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitul├ę

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaat wijkteams Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Procedure verzoeken krachtens de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Besluit

 • I.

  mandaat te verlenen aan de manager en teamleiders van de Wijkteams Vlaardingen om namens het college te besluiten op verzoeken van cli├źnten van de Wijkteams Vlaardingen krachtens de artikelen 15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • II.

  te bepalen dat de ondertekening door de functionarissen genoemd onder I zal luiden als volgt:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,

  namens deze,

  < handtekening>

  <naam>

  <functie van de gemandateerde functionaris>

 • III.

  te bepalen dat dit besluit na bekendmaking in werking een dag nadat zij is bekend is gemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen van 11 februari 2020.
de secretaris, G. van Hofwegen
de burgemeester,drs. H.B. Eenhoorn