Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de gemeenteambtenaar Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de gemeenteambtenaar Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen:

gelet op:

 • -

  artikel 160 lid 1 onder d. en artikel 231, lid 2 onder e van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 2.1. van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

BESLUIT:

 

 • 1.

  Dat de volgende personen  worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar in de functie van belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet:

 • Naam

   

  Geboortedatum

   

  Geboorteplaats

  C.A. van Houwelingen

   

  18-8-1985

   

  Vlaardingen

  B. van der Heijden

   

  30-4-1978

   

  Vlaardingen

  D.R. van den Berg

   

  25-7-1981

   

  Rozenburg

  M.P. van de Lagemaat

   

  21-1-1960

   

  Apeldoorn

 • 2.

  De plaats waar het werk wordt verricht is niet plaatsgebonden.

 • 3a.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1. bedoelde personen in dienst zijn van Van Houwelingen & Partners B.V. te Vlaardingen, en zij belast zijn met de dwanginvordering in de gemeente van de gemeentelijke belastingen, waaronder de gemeentelijke rechten, bedoeld in artikel 229 Gemeentewet.

 • 3b.

  De in de gemeente geldende rechtspositieregeling is op de betrokken personen niet van toepassing.

 • 3c.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3d.

  Dit besluit wordt aangehaald als:  Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Vlaardingen

Ondertekening

Aldus vastgesteld op : 11 september 2018
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
De secretaris,mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
De burgemeester,mr. A.M.M. Jetten MSc