Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen van een gemeenteambtenaar/toezichthouder
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen van een gemeenteambtenaar/toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

gelet op artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

  • 1.

    De heer Marcel George Dollart, geboren 9 mei 1968, te Paramaribo, aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar;

  • 2.

    De heer Marcel George Dollart, geboren 9 mei 1968, te Paramaribo, aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014.

  • 3.

    De heer Marcel George Dollart, geboren 9 mei 1968, te Paramaribo aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid van de gemeentewet, voor de uitreiking van naheffingsaanslagen parkeerbelasting ingevolge artikel 8, eerste lid van de invorderingswet 1990.

Dit besluit treedt in werking 1 dag na bekendmaking en duurt totdat de werkzaamheden voor de gemeente Vlaardingen zijn beëindigd of zoveel eerder als wenselijk is.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
Namens dezen,
de secretaris,
mr. drs. A.G. Knol - Van Leeuwen