Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent collectieve festiviteiten (Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent collectieve festiviteiten (Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

gelet op

artikel 4.2, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 (APV)

besluit

 • I.

  voor het jaar 2020 de volgende dagen aan te wijzen waarop de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet gelden:

  • >

   Koningsnacht, zondag 26 april;

  • >

   Koningsdag, maandag 27 april;

  • >

   Haring- en Bierfeest/Loggerfestival, vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni;

  • >

   Zomerterras, zaterdag 15, 22 en 29 augustus;

  • >

   Tweede Kerstdag, zaterdag 26 december;

  • >

   Oudjaarsavond, donderdag 31 december.

 

 • II.

  dat op deze dagen het ten gehore brengen van muziek waarop de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn en met een hoger geluidsniveau dan is toegestaan in de nadere regels op grond van artikel 4.5, uiterlijk om 02.00 uur wordt beëindigd.

 

 • III.

  dat dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020”;

 

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Ondertekening

Vlaardingen, 17 december 2019
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris,G. van Hofwegen
de burgemeester, drs. H.B. Eenhoorn