Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit heffing en invordering belastingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit heffing en invordering belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

Gelet op artikel 231, tweede lid onder b en c van de Gemeentewet;

Besluit:

  • 1.

    Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen (bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b van de Gemeentewet);

 

De volgende gemeenteambtenaar:

 

De afdelingsmanager onder wiens verantwoordelijkheid het taakgebied valt waarvoor de belasting wordt geheven.

 

  • 2.

    Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar belast met de invordering van de gemeentelijke belastingen (bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel c van de Gemeentewet);

 

De volgende gemeenteambtenaar:

 

De teammanager Financien, Juridische Zaken & Inkoop.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie. Tegelijkertijd daarmee vervalt het aanwijzingsbesluit van 5 februari 2019.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen
De secretaris,G. van Hofwegen
De burgemeester, mr. A.M.M. Jetten MSc