Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent (slaap)verblijf Aanwijzingsbesluit (slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen 2013
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent (slaap)verblijf Aanwijzingsbesluit (slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen 2013

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 28 augustus 2013 beschikbaar via Gemeentenieuws gemeente Vlaardingen 2013]

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

overwegende:

 • -

  dat het afgelopen jaar grote overlast is veroorzaakt op de wegen rond de Koningin Wilhelmina­haven door vrachtwagenchauffeurs die overnachtten in hun voertuigen en geen gebruik maakten van de daar aanwezige faciliteit voor chauffeurs;

 • -

  dat de overlast bestond uit uiteenlopende activiteiten in de omgeving van die vrachtwagens die brandgevaarlijke situaties en gevaar voor de volksgezondheid (wildplassen, achterlaten afval etc.) opleverden;

 • -

  dat dit tot verloedering heeft geleid van het betreffende gebied;

 • -

  dat er voor de KW-Haven een pakket maatregelen is vastgesteld om aan de overlast en verloedering een eind te maken;

 • -

  dat als gevolg hiervan de overlast en verloederingsproblematiek is verschoven naar andere gebieden in de gemeente, waaronder het bedrijventerrein Groot Vettenoord;

 • -

  dat het daarom noodzakelijk is de hele bebouwde kom, met uitzondering van enkele gebieden , aan te wijzen als gebied waar het verbod als bedoeld in artikel 2.25a van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2012 (APV) geldt:

 

gelet op artikel 2.25a APV;

besluit

 • I.

  het gebied binnen de bebouwde kom van Vlaardingen aan te wijzen als gebied waar het verboden is op de weg, al dan niet in een motorvoertuig te slapen, dan wel een voertuig, woonwagen, tent, caravan, of een soortgelijk of ander onderkomen te plaatsen met het kennelijke doel dit als slaapplaats te gebruiken of daarin te slapen dan wel gelegenheid daartoe te bieden;

 

 • II.

  dat dit verbod niet geldt voor:

  • 1.

   het gebied dat bij besluit van 11 mei 2011 is aangewezen als kampeerwagenplaats waarop het verbod van artikel 4.47, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening niet van toepassing is;

  • 2.

   ontheffinghouders van het bepaalde in artikel 5.8, vierde lid van de APV;

 

 • III.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald Aanwijzingsbesluit (slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen 2013;

 

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie;

 

 • V.

  te bepalen dat op dat moment het Aanwijzingsbesluit (slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen 2012 wordt ingetrokken.

 

Ondertekening

Vlaardingen, 27 augustus 2013,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de gemeentesecretaris,ir. C. Kruyt
de burgemeester, mr. T.P.J. Bruinsma