Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Aanwijzing toezichthouders naleving bepalingen bij of krachtens de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders naleving bepalingen bij of krachtens de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

gelet op artikel 26 van de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 en artikel 5.10, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5: 11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

  • I. de medewerkers van de sectie Toezicht en Handhaving aan te wijzen als toezichthouders op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014;

  • II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 oktober 2014, de datum waarop de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 in werking treedt.

  • III. te bepalen dat het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2012, d.d. 3 januari 2011 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Vlaardingen, 9 september 2014
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris, de burgemeester,
Ir. C. Kruyt, A.B. Blase