Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende icidentele subsidie voor culurele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot € 5.000
Uitgever
Vlaardingen

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling