Rijksoverheid

Regelingenpocket Veenendaal

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
18-1-2020
Downloads
191
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Veenendaal. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Veenendaal Aanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister voor handelaren
Veenendaal Aanwijzingsbesluit art. 2:48 (drankgebruik) Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal
Veenendaal Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Veenendaal
Veenendaal Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Veenendaal
Veenendaal Aanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister door politie
Veenendaal Aanwijzingsbesluit verzamelcontainers textiel
Veenendaal Algemene Subsidieverordening Veenendaal
Veenendaal Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Veenendaal 2019
Veenendaal Archiefverordening gemeente Veenendaal
Veenendaal Basis(periode)tarieven voor hulp bij het huishouden vast te stellen
Veenendaal Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005
Veenendaal Beleid en regels voor kamerverhuur, woningsplitsing, samenvoeging en onttrekking van woonruimten
Veenendaal Beleid tijdelijke reclame-uitingen (2010)
Veenendaal Beleidsplan de kracht van onze jeugd
Veenendaal Beleidsregel Uitvoering Wet taaleis Participatiewet 2016
Veenendaal Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent de toepassing van de wet aanpak woonoverlast (Beleidsregels wet aanpak woonoverlast Veenendaal)
Veenendaal Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent handhaving opiumwet (Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops)
Veenendaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent terugvordering (Beleidsregel terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Veenendaal 2017)
Veenendaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent handhaving afvalstoffen (Beleidsregel handhaving onjuist aangeboden (huishoudelijke) afvalstoffen)
Veenendaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent handhaving kinderopvang (Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Veenendaal )
Veenendaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent kostendelersnorm (beleidsregel uitvoering kostendelersnorm Veenendaal 2015)
Veenendaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent schuldhulpverlening (Beleidsregels Schuldhulpverlening Veenendaal)
Veenendaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent tegenprestatie Participatiewet (Beleidsregel Tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015)
Veenendaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent toepassing Wet Bibob (Beleidsregel toepassing Wet Bibob Veenendaal)
Veenendaal Beleidsregels adresonderzoek BRP gemeente Veenendaal
Veenendaal Beleidsregels briefadres Veenendaal
Veenendaal Beleidsregels gebiedsontzeggingen Veenendaal
Veenendaal Beleidsregels inzake de toepassing van de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang Veenendaal 2019
Veenendaal Beleidsregels leerlingenvervoer 2015
Veenendaal Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen voetgangersgebied Veenendaal
Veenendaal Beleidsregels over vaststelling hoogte vermogen
Veenendaal Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven Veenendaal
Veenendaal Beleidsregels toekennen Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP)
Veenendaal Besluit Boete WWB, IOAW en IOAZ 2013
Veenendaal Besluit informatiebeheer gemeente Veenendaal
Veenendaal Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet Veenendaal 2015
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Concerncontroller
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Dienstverlening
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Economie en Werk
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Maatschappelijke ondersteuning
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Middelen
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Programma's & Projecten
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Strategie & Control
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Wonen en Leven
Veenendaal Besluit van de Manager van afdeling Bedrijfsvoering Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van afdeling Directeur Bedrijfsvoering
Veenendaal Besluit van de Manager van afdeling Dienstverlening van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van afdeling Dienstverlening
Veenendaal Besluit van de Manager van afdeling Middelen van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van afdeling Middelen
Veenendaal Besluit van de Manager van afdeling Strategie & Control van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van afdeling Strategie & Control
Veenendaal Besluit van de Manager van afdeling Wonen en Leven van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van afdeling Wonen en Leven
Veenendaal Besluit van de Manager van de afdeling Economie en Werk van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van de afdeling Economie en Werk
Veenendaal Besluit van de Manager van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
Veenendaal Besluit van de Manager van de afdeling Programma’s & Projecten van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van de afdeling Programma’s & Projecten
Veenendaal Besluit van de Manager van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer
Veenendaal Besluit van de algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent aanwijzing plaatsvervangers teamcoördinatoren
Veenendaal Besluit van de archivaris van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent het bezoekersreglement studiezaal gemeentearchief
Veenendaal Besluit van de burgemeester inhoudende tijdelijk cameratoezicht te Veenendaal
Veenendaal Besluit van de burgemeester van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent sluiting voor het publiek openstaande gebouwen Veenendaal
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Cultuurvisie 2018-2021
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Moed moet – regionaal beleidskader opvang en bescherming 2018-2019
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Plan van aanpak bestrijding armoede kinderen
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Vastgoedbeleid en Accommodatiebeleid
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Welstandsnota 2017
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Welstandsnota 2017
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Milieukwaliteitsplan 2017-2019
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Nota Verbonden Partijen
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent delegatie bevoegdheid vaststellen exploitatieplan voor wijzigings- en uitwerkingsplannen
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent evenementenbeleid
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent vaststelling vertrouwenscommissie
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad (Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Veenendaal 2016)
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent het behandelen van klachten (Klachtenregeling Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende Model Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte Aanpak (Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte Aanpak Gemeente Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent mandaat intentieverklaringen re-integratie (Mandaatbesluit intentieverklaringen re-integratie)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende BIZ (Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Veenendaal 2017)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende Nota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende Uitvoeringsregeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende aanwijzen koopzondag (Aanwijzingsbesluit koopzondag Veenendaal 2017)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende aanwijzingsbesluit fietsparkeren
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende de Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018 (Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende de vaststelling van de lijst waardevolle bomen 2018
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (Treasurystatuut gemeente Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels extra restafval vanwege een chronisch medische aandoening (Nadere regels extra restafval vanwege een chronisch medische aandoening gemeente Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtren mandaatbesluit Internexxt
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Veense Jongerenraad (Reglement Veense Jongerenraad)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent aanwijzing gebied hondenverbod
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent aanwijzing inzamelaars huishoudelijk oud papier en karton (Aanwijzingsbesluit inzamelaars huishoudelijk oud papier en karton)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent aanwijzing parkeren (Aanwijzingsbesluit parkeren Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent adviescommissie historische graven (Reglement Adviescommissie historische graven Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent adviesraad diversiteitsbeleid (Reglement Diversiteitsraad)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent amateurkunst
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (2e wijziging Reglement burgerlijke stand Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent begraafplaats en rouwcentrum De Munnikenhof (Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats en rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent bevorderen maatschappelijke initiatieven (Fonds Maatschappelijke Initiatieven)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent het afsteken van vuurwerk (Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018/2019)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent inkoop- en aanbestedingsbeleid
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent machtiging en volmacht aan VNG Realisatie
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent mandaat ambtelijke organisatie en externen (Reglement Mandaatbesluit)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent mandaat beschermd wonen en opvang
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent mandaatMandaatbesluit schuldhulpverlening
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent peuteropvang (Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent recreatieterrein Kwintelooijen (Reglement Gebiedsraad recreatieterrein Kwintelooijen 2018)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent subsidie Nul-op-de-Meter renovatieconcepten voor koopwoningen (Subsidie NoM koopwoningen Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent subsidie afkoppelen en vergroenen percelen (Subsidieregeling Afkoppelen en Vergroenen Percelen van Niet-natuurlijke personen)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent subsidie afkoppelen regenwater en vergroenen (Subsidieregeling afkoppelen en vergroenen particulier terrein)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent subsidie onderwijs kwaliteitsimpuls voor- en vroegschoolse educatie (Regeling Kwaliteitsimpuls VVE Veenendaal 2015)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent subsidie wijkbudget (Subsidieregeling wijkbudget)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent subsidieplafond 2019 voor peuteropvang met voorschoolse educatie
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent subsidieplafond 2020 voor basissubsidies amateurkunst
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent tarieven parkeren in parkeergarages 2019
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent uitgifte parkeervergunningen (Uitwerkingsbesluit parkeren)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent uitvoering Afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent uitvoering van werkzaamheden recreatieve routes en paden (Besluit alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden op de recreatieve routes en paden in de Veenendaal)
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende warenmarkten (Instellingsbesluit warenmarkten Veenendaal)
Veenendaal Collegebesluit tot vaststelling van de Subsidieregeling pilots transformatie maatschappelijke ondersteuning Veenendaal
Veenendaal Collegebesluit tot vaststelling van het subsidieplafond 2020 voor peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie, de kwaliteitsbijdrage en de bijdrage voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker
Veenendaal Compensatie meerkosten chronisch zieken en gehandicapten
Veenendaal Drank- en horecaverordening Veenendaal
Veenendaal Erfgoedverordening gemeente Veenendaal 2010
Veenendaal Gedragscode politieke ambtsdragers Veenendaal 2015
Veenendaal Gemeentelijke archeologische maatregelenkaart
Veenendaal Instellingsbesluit van de gemeenteraden van de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht
Veenendaal Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal 2015
Veenendaal Klachtenregeling openbaar primair en openbaar voortgezet onderwijs
Veenendaal Legesverordening 2016
Veenendaal Mandaat- en aanwijzingsbesluit college - DPG GGDrU
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester
Veenendaal Mandaatbesluit heffing en invordering Parkeerbelastingen P1
Veenendaal Mandaatbesluit heffing en invordering ParkeerbelastingenTobias Fiscaal
Veenendaal Mandaatbesluit heffing en invordering parkeerbelastingen Stadsparkeren B.V
Veenendaal Mandaatbesluit invordering parkeerbelastingen Pruijn & v.d. Berg
Veenendaal Meerjarennota minimabeleid 2012-2015
Veenendaal Nadere Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Veenendaal (Nadere Regeling BRP Veenendaal)
Veenendaal Nadere regels subsidiering jeugdsport
Veenendaal Nadere regels subsidiering sportstimuleringsactiviteiten
Veenendaal Nadere regels toegang en toeleiding jeugdhulp Veenendaal
Veenendaal Nadere regels voor de verdeling van de subsidie voor schoolbegeleiding (regeling subsidie schoolbegeleiding)
Veenendaal Nota Masten voor mobiele communicatie gemeente Veenendaal
Veenendaal Nota bodembeheer
Veenendaal Notitie 'Veteranen in Veenendaal'
Veenendaal Overgangsregeling Kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie 2014
Veenendaal Parkeervisie 2013-2020 en Parkeernormennota
Veenendaal Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Veenendaal 2009 (Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2009)
Veenendaal Protocol ‘Hygiënische woonproblemen’ gemeente Veenendaal
Veenendaal Re-integratieverordening Participatiewet Veenendaal 2015
Veenendaal Regeling Amateurkunst gemeente Veenendaal
Veenendaal Regeling Innovatiefonds gemeente Veenendaal
Veenendaal Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Veenendaal
Veenendaal Regels voor uitstallen gemeente Veenendaal
Veenendaal Reglement Cliëntennetwerk Jeugdhulp Veenendaal
Veenendaal Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling WERV
Veenendaal Reglement Urgentiecommissie 2015
Veenendaal Reglement klachtencommissie woonruimteverdeling
Veenendaal Reglement mandaatbesluit griffie gemeente Veenendaal 2015
Veenendaal Reglement mandaatbesluit griffie gemeente Veenendaal 2015
Veenendaal Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Veenendaal
Veenendaal Statuut Urgentie Commissie WERV (UCW)
Veenendaal Subsidieregeling Rijden op groen gas gemeente Veenendaal
Veenendaal Subsidieregeling buurtbonnen
Veenendaal Subsidieregeling integratie en segregatie primair onderwijs gemeente Veenendaal
Veenendaal Subsidieregeling vouchers bewonersinitiatieven
Veenendaal Subsidieregeling Stimuleringsfonds jongerenhuisvesting
Veenendaal Subsidieregels voor zaalhuur theater de Lampegiet
Veenendaal Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten Veenendaal 2006
Veenendaal Uitvoeringsbeleid terrassen Veenendaal
Veenendaal Uitvoeringsbesluit Participatiewet Veenendaal 2015
Veenendaal Vaststelling van de tarieven voor het gebruik van het rouwcentrum De Munnikenhof
Veenendaal Verordening Aansluitvoorwaarden riolering gemeente Veenendaal 2006
Veenendaal Verordening Auditcommissie gemeenteraad Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Veenendaal (Verordening BRP Veenendaal)
Veenendaal Verordening Handhaving Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet investeren in jongeren (Verordening Handhaving WWB, IOAW, IOAZ en WIJ 2010)
Veenendaal Verordening Individuele Studietoeslag Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening Klankbordgesprekken burgemeester en raad Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening Overleg Lokaal Onderwijsbeleid Veenendaal
Veenendaal Verordening Programmaraad Utrecht Oost
Veenendaal Verordening Wet inburgering gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening ambtelijke bijstand
Veenendaal Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Veenendaal Verordening burgerinitiatief Veenendaal 2005
Veenendaal Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren
Veenendaal Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijke integraal gehandicaptenbeleid
Veenendaal Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening hondenbelasting 2016
Veenendaal Verordening houdende de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden (Exploitatieverordening gemeente Veenendaal 1998)
Veenendaal Verordening individuele verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning Veenendaal 2010
Veenendaal Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening
Veenendaal Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels
Veenendaal Verordening kinderopvang 2011
Veenendaal Verordening leerlingenvervoer gemeente Veenendaal 2014
Veenendaal Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016 (Verordening rioolheffing 2016)
Veenendaal Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2011 (Verordening brandweerrechten 2011)
Veenendaal Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016
Veenendaal Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 (Verordening toeristenbelasting 2016)
Veenendaal Verordening percentageregeling beeldende kunst gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening rechtspositie burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening reclamebelasting 2017
Veenendaal Verordening regelende het verlenen van een bijdrage voor het geven van godsdienst- en vormingsonderwijs aan leerlingen van de openbare basisscholen in de gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Veenendaal Verordening uitsluitend recht dienst onderhoud groen en straatmeubilair, gemeentelijke parkeergarages en fietsenstallingen IW4 (Verordening uitsluitend recht IW4)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende belastingtarieven omtrent parkeren (Verordening parkeerbelastingen Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Kindpakket 2017-2018
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent afstemming Participatiewet, IOWAW en IOAZ (Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent afvalstoffen (Afvalstoffenverordening gemeente Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent begraafplaats en rouwcentrum De Munnikenhof (Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats en rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent blijverslening (Verordening Blijverslening gemeente Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent bouw (Bouwverordening 2003)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent financieel beleid en beheer (Financiële verordening gemeente Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening Veenendaal 2016)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag (Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Veenendaal 2015)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent inspraak (Inspraakverordening Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent instellen rekenkamercommissie (Verordening Rekenkamercommissie Veenendaal 2015)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent lening voor bijdrage aan milieubewustwording (Verordening Duurzaamheidslening gemeente Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent loonkostensubsidie voor personen met een arbeidsbeperking Participatiewet Veenendaal 2015 (Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Veenendaal 2015)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent onroerendezaakbelastingen (Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2016)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent openbare orde (Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent openstelling winkels (Verordening Winkeltijden Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent parkeren (Parkeerverordening Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent raadscommissies (Verordening op de raadscommissies Veenendaal 2016)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent rechtspositie (Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent speelautomatenhallen (Verordening speelautomatenhal Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent starterslening (Verordening starterslening Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent tegenprestatie Participatiewet (Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent toegang en toeleiding jeugdhulp (Verordening jeugdhulp gemeente Veenendaal)
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent vertrouwenscommissie (Verordening op de Vertrouwenscommissie burgemeester gemeente Veenendaal 2018)
Veenendaal Verordening van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende elektronische bekendmaking (Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015)
Veenendaal Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening voorzieningenhuisvesting onderwijs gemeente Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening woninggebonden subsidies 1995
Veenendaal Verruiming voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen
Veenendaal Wegsleepverordening gemeente Veenendaal
Veenendaal regeling omtrent het medegebruik van gebouwen van de openbare en bijzondere scholen voor basisonderwijs (en (voortgezet) speciaal onderwijs)
Veenendaal tarieventabel parkeren garages en terreinen 2015

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?