Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 oktober 2011, nummer 809B91BF, tot vaststelling van de grensbeschrijving
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 oktober 2011, nummer 809B91BF, tot vaststelling van de grensbeschrijving

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 oktober 2011, nummer 809B91BF, tot vaststelling van de grensbeschrijving

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Gelezen de besluiten van Provinciale Staten van Utrecht d.d. 19 september 2011 en van Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 26 september 2011 met de strekking de grens tussen beide gemeenten en daarmee ook van beide provincies te wijzigen;

Gelet op de krachtens artikel 3 van de Wet algemene regels herindeling genomen besluiten door Provinciale Staten van Utrecht d.d. 19 september 2011 en door Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 26 september 2011 tot correctie van de onderlinge grens;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Wet algemene regels herindeling;

Besluiten

Artikel 1 Grensbeschrijving

De grens tussen de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren, zoals aangegeven op de kaart tekeningnummer A37-0997, behorende bij de herindelingsregeling d.d. 5 juli 2011, nr. 80932430 tussen de gemeente Wijdemeren en de gemeente Stichtse Vecht wordt als volgt beschreven:

Aan de gemeente Stichtse Vecht wordt toegevoegd een deel (het perceel kadastraal bekend Loosdrecht, sectie H, nr. 456 en het perceel kadastraal bekend gemeente ‘s-Graveland, sectie B, nr. 2605) van de gemeente Wijdemeren, met dien verstande dat de nieuwe grens als volgt komt te lopen:

Beginnende in het snijpunt (zie punt A op tekeningnr. A37-0997) liggende op de bestaande gemeentegrens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie A, nr. 1159 en nr. 1581 en de percelen kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie H, nr. 436 en nr. 456;

Vanuit dit beginpunt A in overwegend oostelijke richting tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie H, nr. 436 en nr. H 452 en nr. 451 enerzijds en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie H, nr. 456 tot het snijpunt van de percelen kadastraal bekend Loosdrecht, sectie H, nr. 451 en nr. 456 en het perceel kadastraal bekend gemeente ‘s-Graveland, sectie B, nr. 2605;

Vanuit dit punt in overwegend noordelijke richting tussen de percelen kadastraal bekend Loosdrecht, sectie H, nr. 451 en nr. 438 enerzijds en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente ‘s-Graveland, sectie B, nr. 2605 tot het eerstvolgende snijpunt (zie punt B op tekeningnr. A37-0997); 

Vanuit dit punt B in overwegend oostelijke en daarna zuidelijke en overwegend westelijke richting tussen de percelen kadastraal bekend ‘s-Graveland, sectie B, nr. 2605 enerzijds en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente ‘s-Graveland, sectie B, nr. 2606 en nr. 2667 tot het eerstvolgende snijpunt tussen de percelen kadastraal bekend Loosdrecht, sectie H, nr. 456 en de percelen kadastraal bekend gemeente ‘s-Graveland, sectie B, nr. 2667 en nr. 2605 (zie punt C op tekeningnr. A37-0997);

Vanuit dit punt C in zuidelijke richting tussen de percelen kadastraal bekend ‘s-Graveland, sectie B, nr. 2667, nr. 2666 en nr. 2668 enerzijds en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Loosdrecht , sectie H, nr. 456 tot het eerstvolgende snijpunt tussen de percelen kadastraal bekend Loosdrecht, sectie H, nr. 456 en nr. 429 en nr. 369 (ged.) en het perceel kadastraal gemeente ‘s-Graveland, sectie H, nr. 2668;

Vanuit dit snijpunt in overwegend westelijke richting tussen de percelen kadastraal bekend Loosdrecht, sectie H, nr. 456 enerzijds en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie H, nr. 429 en nr. 448 tot het snijpunt tussen de percelen kadastraal bekend Loosdrecht, sectie H, nr. 456 en nr. 448 en het perceel kadastraal gemeente Loenen, sectie E, nr. 693; (zie punt D op tekeningnr. A37-0997) met de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Wijdemeren en de gemeente Stichtse Vecht.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Grensbeschrijving Dirck A. Lambertuskade, Stichtse Vecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 oktober 2011. R.C. ROBBERTSEN, voorzitter. H. GOEDHART, secretaris a.i.
Uitgegeven 21 november 2011 Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen H. GOEDHART, secretaris a.i