Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 december 2015, nummer 81739149, tot vaststelling van een beschrijving van de nieuwe grenzen op basis van de herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug.
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 december 2015, nummer 81739149, tot vaststelling van een beschrijving van de nieuwe grenzen op basis van de herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 december 2015, nummer 81739149, tot vaststelling van een beschrijving van de nieuwe grenzen op basis van de herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Gelezen de conform artikel 5 van de Wet algemene regels herindeling (arhi) door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede op 27 oktober 2015 en door de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug op 15 oktober 2015 vastgestelde herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug;

Gelet op artikel 2, tweede lid, onder a, en artikel 5, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling;

Besluiten

Artikel 1

Gedeputeerde staten nemen kennis van de door de raad van Wijk bij Duurstede bij besluit van 27 oktober 2015, nummer 20151027 6 RV en de raad van Utrechtse Heuvelrug bij besluit van 15 oktober 2015, nummer 2015-213 vastgestelde herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug.

Artikel 2

Gedeputeerde staten stellen de volgende beschrijving van de grenzen vast die zijn aangegeven op de bij de in artikel 1 bedoelde herindelingsregeling gevoegde kaart, nummer Gravebol – 01:

  • a.

    Vanaf het kruispunt van de huidige gemeentegrens tussen Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede met de grens tussen de kadastrale percelen WIJK BIJ DUURSTEDE A 340 en A 822, en AMERONGEN F 544 en 538, volgt de gemeentegrens de grens tussen de kadastrale percelen AMERONGEN F 544 en de percelen AMERONGEN F 538, F 789 en F 694 tot aan het snijpunt met de grens tussen de kadastrale percelen AMERONGEN F 544, F 694 en F 543;

  • b.

    Vanaf het onder a. laatstgenoemde snijpunt volgt de gemeentegrens de grens tussen de aan de westzijde gelegen kadastrale percelen AMERONGEN F 543, F 805 en F 806, en het aan de oostzijde gelegen kadastraal perceel F 694 tot aan het snijpunt met de grens tussen de kadastrale percelen AMERONGEN F 806, F 807 en F 694;

  • c.

    Vanaf het onder b. laatstgenoemde snijpunt volgt de gemeentegrens de grens tussen het aan de zuidzijde gelegen kadastraal perceel AMERONGEN F 807 en het aan de noordzijde gelegen kadastraal perceel AMERONGEN F 694 tot aan het kruispunt met de huidige gemeentegrens tussen Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede tussen de kadastrale percelen WIJK BIJ DUURSTEDE A 756 en A 757, en AMERONGEN F 694 en F 807.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Utrecht, 1 december 2015,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Voorzitter,
Secretaris,

Bijlage: Kaart Grenscorrectie Wijk bij duurstede – Utrechtse Heuvelrug

De bijlage kunt u vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-1435.html