Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 februari 2008, nr. 2008INT218842 , tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Lopik
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 februari 2008, nr. 2008INT218842 , tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Lopik

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 februari 2008, nr. 2008INT218842 , tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Lopik

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Gelet op artikel 27, lid 2, van de Wegenwet;

Besluiten:

Artikel 1.

De grenzen van de bebouwde kommen van de gemeente Lopik worden vastgesteld zoals aangegeven op de bij dit besluit horende kaart 10921.08 en nader aangegeven op de kaarten AWW-0295, AWW-0296, AWW-0297 en AWW-0298.

Artikel 2.

Het besluit van 25 februari 1986, afdeling WM, nr. 1743’85WV185, in te trekken;

Artikel 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.
H.H. SIETSMA, secretaris.
Uitgegeven 11 maart 2008
gedeputeerde staten van Utrecht, namens hen
H.H. SIETSMA, secretaris.