Rijksoverheid

Regelingenpocket Oldenzaal

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
31-5-2020
Downloads
180
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Oldenzaal. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Oldenzaal AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN
Oldenzaal Aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd
Oldenzaal Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2015
Oldenzaal Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels betreffende drank en horeca Drank- en Horecaverordening 2016
Oldenzaal Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015
Oldenzaal Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende verrekening bestuurlijke boete bij recidive Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 gemeente Oldenzaal
Oldenzaal Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende voorzieningen huisvesting onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oldenzaal 2015
Oldenzaal Archiefverordening Oldenzaal 2015
Oldenzaal Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Oldenzaal 2012
Oldenzaal Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011
Oldenzaal Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent damocles Beleidsregels Damocles Oldenzaal 2018
Oldenzaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent jeugdulp Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Oldenzaal 2019
Oldenzaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent kinderopvang Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Oldenzaal
Oldenzaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018
Oldenzaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldenzaal 2019
Oldenzaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent terugvordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Beleidsregels Terugvordering 2017
Oldenzaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent terugvorderingen en invordering bbz (Beleidsregels terugvordering en invordering Bbz 2004 gemeente Oldenzaal 2020)
Oldenzaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater (Beleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater 2019)
Oldenzaal Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen regio Twente
Oldenzaal Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oldenzaal 2017
Oldenzaal Besluit mandaat, volmacht en machtiging Oldenzaal 2017
Oldenzaal Besluit parkeren
Oldenzaal Besluit van de directeur van de gemeente Oldenzaal houdende mandaatregeling Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Oldenzaal 2017
Oldenzaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent Uitgiftebeleid Openbaar Groen
Oldenzaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de vergaderingen en werkzaamheden van de Gemeenteraad Reglement van orde voor de raad 2018
Oldenzaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent gedragscodes Gedragscodes voor de leden van de raad, de forumleden, de wethouders en burgemeester 2018
Oldenzaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent het presidium Protocol presidium raad Oldenzaal 2018
Oldenzaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent klachtbehandeling gemeenteraad
Oldenzaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende subsidieregels omtrent het energiefonds Subsidieregeling Oldenzaals Energiefonds
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent jeugdhulp Besluit jeugdhulp gemeente Oldenzaal 2018
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende mandaat, volmacht en machtiging crisisorganisatie Mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent Algemene verkoopvoorwaarden Jufferbeek Zuid 2020
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent Herdenkingstuin Oldenzaal
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent Mandaat aan de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent Regeling klachtbehandeling
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent beheer en toezicht gemeentelijke basisregistratie (Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Oldenzaal 2020)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent bestuurlijke boete Uitvoeringsregels Bestuurlijke Boete PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Oldenzaal 2019
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent betaald parkeren Plaatsen en werkingsduur betaald parkeren
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent cultuurparticipatie Subsidieregeling cultuurparticipatie Oldenzaal 2019
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent evenementen (Nota regels evenementen Oldenzaal 2020)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent evenementen Subsidieregeling evenementen Oldenzaal 2019
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent gegevensverstrekking Reglement gegevensverstrekking BRP Oldenzaal 2017
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent gemeentelijke sportaccommodaties Tarievenlijst gemeentelijke sportaccommodaties 2019
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent het college (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Oldenzaal)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent het energiefonds Subsidieregeling Oldenzaals Energiefonds
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent het gebruikt van het stadhuis door externen (Regeling gebruik stadhuishal 2019)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent het generatiepact (Generatiepact gemeente Oldenzaal 2020)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent het informatiebeveiligingsbeleid 2020 t/m 2022
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent jeugdhulp (Besluit jeugdhulp gemeente Oldenzaal 2020)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent jeugdsport Subsidieregeling jeugdsport Oldenzaal 2019
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent jubilia Subsidieregeling jubilea Oldenzaal 2019
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent klachtbehandeling
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldenzaal 2020)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent markten Marktreglement Oldenzaal 2012
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent ouderenorganisaties Subsidieregeling ouderenorganisaties Oldenzaal 2019
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent plaatsen en werkingsduur van betaald parkeren
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent recreatie en toerisme Subsidieregeling recreatie en toerisme Oldenzaal 2019
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent reserves en voorzieningen Subsidieregeling reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen Oldenzaal 2019
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent schuldhulpverlening Uitvoeringsregels tot de schuldhulpverlening gemeente Oldenzaal 2017
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal 2020)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent subsidie BSO+ (Subsidieregeling BSO+ Oldenzaal 2019)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent tarieven gemeentelijke sportaccommodaties (Tarievenlijst gemeentelijke sportaccommodaties 2020)
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent uitvoering bijzondere bijstand Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2015
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent vergoeding bijzondere bijstand Vergoedingenlijst bijzondere bijstand 2015
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent voorschoolse educatie en peuterwerk Subsidieregeling Voorschoolse Educatie en Peuterwerk
Oldenzaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels voor re-integratie bij participatie Regeling re-integratie Participatiewet 2017
Oldenzaal Bijzondere subsidieverordening jeugdleden amateurkunst Oldenzaal 2001
Oldenzaal Bouwverordening 2012-1
Oldenzaal Brandbeveiligingsverordening 2010
Oldenzaal Brandbeveiligingsverordening 2012
Oldenzaal Delegatie- en mandaatbesluit gemeenteraad 2013
Oldenzaal Destructieverordening
Oldenzaal Drank- en Horecaverordening 2013 Oldenzaal
Oldenzaal Erfgoedverordening 2010
Oldenzaal Exploitatieverordening gemeente Oldenzaal 2003 waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden
Oldenzaal Financiële verordening gemeente Oldenzaal 2012
Oldenzaal Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Oldenzaal 2009
Oldenzaal Inspraakverordening Oldenzaal 2006 met de daarbij behorende toelichting
Oldenzaal Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
Oldenzaal Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren
Oldenzaal Minimabeleid Oldenzaal 2013 e.v.
Oldenzaal Nota Drank- en Horecawet gemeente Oldenzaal
Oldenzaal Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende ondermandaat commissie bezwaarschriften, kamer arv Ondermandaatbesluit commissie bezwaarschriften, kamer arv 2016
Oldenzaal Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende ondermandaat commissie bezwaarschriften, kamer szmo Ondermandaatbesluit commissie bezwaarschriften, kamer szmo 2016
Oldenzaal Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende plaatsen en werkingsduur betaald parkeren
Oldenzaal Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende subsidieplafonds voor het jaar 2016
Oldenzaal Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende subsidieregeling cultuurparticipatie Subsidieregeling Cultuurparticipatie Oldenzaal
Oldenzaal Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende subsidieregels Actieprogramma Binnenstad Subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal 2016
Oldenzaal Parkeerbelastingen aanwijzingsbesluit
Oldenzaal Rectificatie Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent openbare aankondigingen Verordening reclamebelasting 2018
Oldenzaal Regeling briefadres gemeente Oldenzaal 2013
Oldenzaal Regeling briefadres gemeente Oldenzaal 2014
Oldenzaal Reglement burgerlijke stand
Oldenzaal Subsidieplafonds voor het jaar 2014
Oldenzaal Subsidieplafonds voor het jaar 2015
Oldenzaal Subsidieregeling cultuurparticipatie
Oldenzaal Subsidieregeling evenementen
Oldenzaal Subsidieregeling jeugdsport
Oldenzaal Subsidieregeling jubilea Oldenzaal
Oldenzaal Subsidieregeling jubilea Oldenzaal
Oldenzaal Subsidieregeling ouderenorganisaties
Oldenzaal Subsidieregeling recreatie en toerisme
Oldenzaal Subsidieregeling reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen
Oldenzaal Toeslagenverordening 2012-1
Oldenzaal Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren
Oldenzaal Uitkerings-en pensioenverordening wethouders van de gemeente Ol­den­zaal
Oldenzaal Vergoedingenlijst bijzondere bijstand gemeente Oldenzaal 2013
Oldenzaal Verordening Bijdragefonds 2013
Oldenzaal Verordening antidiscriminatievoorziening Oldenzaal 2010
Oldenzaal Verordening behandeling bezwaarschriften Oldenzaal 2014
Oldenzaal Verordening burgerinitiatief Oldenzaal 2007
Oldenzaal Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Oldenzaal 2001
Oldenzaal Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011
Oldenzaal Verordening gemeentelijke onderscheidingen Oldenzaal 2014
Oldenzaal Verordening inburgering Oldenzaal 2007
Oldenzaal Verordening individuele Inkomenstoeslag gemeente Oldenzaal 2015
Oldenzaal Verordening leerlingenvervoer gemeente Oldenzaal 2015
Oldenzaal Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010
Oldenzaal Verordening op de raadscommissies 2004 met de daarbij behorende toelichting
Oldenzaal Verordening op de warenmarkten Oldenzaal 2012 met bijbehorende toelichting
Oldenzaal Verordening op de werkwijze politiek forum 2008 met de daarbij behorende toelichting
Oldenzaal Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren
Oldenzaal Verordening op het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur
Oldenzaal Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2013
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid APV 2016
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende ondergrondse infrastructuur Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Oldenzaal 2016 (AVOI 2016)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent WMO Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldenzaal 2019
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent afvalstoffenheffing Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2017
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractie-ondersteuning 2018
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent blijverslening Verordening Blijverslening gemeente Oldenzaal 2018
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent cliëntenparticipatie Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 2016
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent controle Controleverordening gemeente Oldenzaal 2019
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de door het gemeentebestuur gevoerde bestuur Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Oldenzaal 2019
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (Verordening reinigingsheffingen 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van begraafplaatsrechten (Verordening begraafrechten 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Verordening leges 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening marktgelden 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van reclamebelasting (Verordening reclamebelasting 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de politiek Verordening op de werkwijze politiek forum 2018
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent financiën Financiële verordening gemeente Oldenzaal 2018
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent gegevensverstrekking basisregistratie personen (Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent individuele studietoeslag (Verordening individuele studietoeslag Oldenzaal 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent jeugdwet Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2019
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen (Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent lening Verordening Starterslening gemeente Oldenzaal 2019
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent re-integratie Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oldenzaal 2017
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent rechtspositie raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oldenzaal 2019)
Oldenzaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent subsidies Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017
Oldenzaal Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren
Oldenzaal Wegsleepverordening Oldenzaal 2007
Oldenzaal Winkeltijdenverordening 2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?